Zbavte se svých starostí - ŽivotbezHranic.cz

Zbavte se svých starostí

Nicméně, bez ohledu na to, jak moc si děláme starosti, tak to opravdu nikdy nepomůže.

A když se hlouběji podíváme na to, co starosti opravdu jsou – základ pro selhání, magnet negativního, a popření nebo vyhýbání se procítění našich skutečných pocitů – je vidět, že mohou mít negativní dopad na naše životy, naši práci a naše vztahy.

Když si děláme starosti, tak se jednoduše připravujeme být naštvaní a nazlobení – předpokládajíce, že něco nebude v budoucnosti fungovat.

Starosti nejen že vytváří stres, ale mají vliv (obvykle negativní) na to, co tvoříme a jak se projevujeme, a na naše životní zkušenosti obecně.

Starost je povrchní emoce.

Je to něco, co je nám všem známé, můžeme ji sdílet s ostatními, a to způsobem, který přitáhne sympatie, empatie nebo dokonce soucit, a je pro nás jednoduché prožívat ji v každodenním životě.

Nicméně, za naší starostí jsou obvykle hlubší emoce jako stud, strach, pocit viny, bolest nebo zlost, z nichž mnohé jsou pro nás obtížně procítitelné a vyjádřitelné.

Pokud jsme schopni říkat pravdu a čelit svým hlubším pocitům, nebudeme muset ztrácet čas a energii starostmi. Můžeme se poprat s kořenem problému, ne s povrchním dopadem starostí.

Není nic špatného na tom cítit strach, vztek, bolest a dokonce i “starosti,” samo o sobě.

Emoce, jako je láska, vděčnost, vzrušení, radost a jiné, jsou velmi důležité pro naše lidské zkušenosti.

Emoce, které jsou hluboce procítěné a vhodně vyjádřené, nám dají sílu (bez ohledu na to, jaké jsou). Emoce, které nejsou hluboce procítěné, které popíráme nebo se jim vyhýbáme, a nejsou efektivně vyjádřeny, mohou být pro nás a pro ty kolem nás škodlivé.

Starost je vždy známkou toho, že jsou v nás nějaké hlubší pocity nebo problémy, které máme řešit. Často je to pro nás dobrá připomínka, jak stát se více opravdovými, lépe se o sebe starat a dávat na sebe pozor.

Níže je seznam některých věcí, které můžete udělat, když máte starosti.

Tyto jednoduché nápady vám mohou pomoci zvládnout starosti pozitivním způsobem:

  • Když si všimnete, že si děláte starosti, zastavte, zkontrolujte se a několikrát se zhluboka nadechněte.
  • Zeptejte se sami sebe, co je za mou starostí? (tj. proč se opravdu obávám a jak se opravdu cítím?)
  • Prociťte, vyjádřete tyto základní emoce – získejte v tomto procesu podporu od ostatních, pokud ji budete potřebovat.
  • Poté, co jste cítili a vyjádřili tyto emoce, zvolte si, jak se chcete cítit a co chcete vytvořit, místo toho, abyste hráli roli oběti.
  • Oceňte se za odvahu, kterou jste vynaložili na to, být upřímný a vypořádat se s náročnými situacemi nebo emocemi, které jste prožili.
  • Zaměřte se na dobré věci ve vašem životě (tj. buďte vděční za to, co máte, kdo jste, a to, co prožíváte)
  • Pomáhejte ostatním – velkoryse věnujte svou pozornost těm kolem vás, kteří mohou mít prospěch z vaší pomoci. Bude to skvělý dárek pro ně a pro vás. Pomoc vám umožní přesunout svou pozornost z vašich starostí na to, co máte dát, což je opravdová výhra pro všechny zúčastněné.
  • Přečtěte si PRŮVODCE života bez hranic: ebook Magická slova Mistrů života, které Vám pomohou vytvořit přesně takový život, po jakém toužíte… 

Co můžete dnes udělat, abyste nechali jít cokoliv, o co si děláte starosti?

Jak můžete opustit obavy na vaší současné životní cestě?

Podělte se o své myšlenky, nápady, postřehy, akce a další v komentářích níže.

 

 

Přeloženo z anglického originálu Let Go of Worry, autor Mike Robbins.

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Zaměř se na dobré věci) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Buď sám sebou, ostatní už jsou zabraní).

Více info – www.Mike-Robbins.com