Život, smrt a strach. Je smrt jen program?

Bojíte se smrti? Co pro vás znamená smrt? Je to něco konečného? Něco, co patří k životu?
Většina lidí se bojí smrti. Přemýšlí nad ní a strachují se. Všimněte si toho zejména u rodičů, kteří se strachují o své děti, aby se jim nic nestalo.
Tento strach se tímto způsobem předává dětem a stále dokola a dokola. Výsledkem je, že máme strach, někdy hodně strachů a jedním z nich je strach ze smrti.
S těmito strachy se lidé pokouší vyrovnávat, buď je během života potlačit a nemyslet na to, nebo s tím žít. Z psychologického hlediska se máme se smrtí vyrovnávat zejména v období stáří. Skutečnost je ale jiná a o smrti přemýšlíme a bojíme se jí od dětství a během života.

Není to Váš případ? To je skvělé! Ale i přesto čtěte dál.

Mnohdy nás strach ze smrti přepadne v době, kdy nám někdo zemře. Zemře naše oblíbené domácí zvíře nebo hůř zemře člen naší rodiny nebo blízký přítel. V toho chvíli na sebe necháváme působit emoce smutku, lítosti, zlosti, obav, samoty a mnohé další, které si v sobě neseme i několik desítek let. Ale dá se s tím stále žít?

Se smrtí se můžeme naučit vyrovnat různými technikami. Různé metody a způsoby myšlení učí lidi pochopit, že smrt je něco, co patří k životu, proto je potřeba umět se s tím vyrovnat a smířit. S tímto jsem naprosto souhlasila, a tak jsem to svým klientům říkala a učila je to pochopit. Stále si myslím, že smíření a odpuštění je jedinečná cesta, jak být svobodný a nechat všechny ty smutky a další emoce být a vzpomínat na mrtvé s láskou a klidem a sami žít klidně.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nicméně…. Co když je to jinak? Co když je smrt jen program?

Neuvěřitelné?Zdá se Vám to nemožné? Zkusme se zamyslet. Pokud využíváte svých myšlenek, tak víte, jakou mají moc. Vše kolem nás je energie, naše myšlenky jsou energie a s nimi spojené přesvědčení o životě a smrti taktéž. Mohlo se stát, že smrt nám byla naprogramována?

Navážeme-li na poznatky o našich myšlenkách, tak se to nemusí jevit jako neuvěřitelné a nemožné. Právě naopak, mohla by to být pravda. Své programy si sebou neseme celý život… nebo spíš dokud si je neuvědomíme a nezačneme s nimi něco dělat. Já Vám nebudu radit, jak odstranit program smrtelnosti, protože to nevím…(ne v tuto chvíli)

Ale co je skutečně důležité proto, abyste žili co nejdéle a šťastně? Smiřte se s Vaším životem a životem všeobecně. Naslouchejte svému tělu a pečujte o sebe (podle toho i jezte). Netrapte se ničím, co sami nezměníte a hledejte odpovědi na otázky, které jsou pro Vás důležité …. Zkrátka nebuďte strnulí, mějte pružné myšlení a smiřte se i se svou minulostí. Přeji Vám mnoho radosti a pohody.