Životní filozofie, díky níž překonáte mnoho těžkých chvil, splínů, strach, stres či frustrace…

Existují určité životní postoje a filozofie, které když si osvojíme a stanou se součástí našeho myšlení a tím i života, snadněji tak překonáme těžké chvíle, kdy cítíme splín, strach, stres, vztek či frustraci…
Filozofie
Kdykoliv do našeho života přijde jakákoliv těžká chvíle nebo dokonce krize, správná životní filozofie nám pomůže udržet si pozitivní životní postoj, nadhled a pomůže nám danou situaci překonat a vyjít z ní silnější… 
Bez ohledu na to, zda jde o krizi na osobní úrovni jako třeba krize ve vztahu, v podnikání či v osobních financích nebo také na úrovni globální – jako je například pandemie či krize ekonomická… 
 

Stručný obsah článku:

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Už se Vám to také stalo? Také už jste dříve zažili nějakou “krizi”…?

Vsadím se, že ano, protože jak se říká – za živa se vždycky něco stane… 

 • Možná se něco nepovedlo, tak jak jste očekávali a vrhlo Vás to do nečekané a nepředvídané situace, ve které jste si nevěděli rady…
 • Možná jste se na někoho spoléhali, ale ten se nezachoval tak, jak jste si mysleli…
 • Možná jste zažili situaci, o které jste si mysleli, že ji máte zcela pod kontrolou, ale nakonec se vyvrbila zcela jinak…
 • Možná jste si mysleli, že máte skvělé, jisté a bezpečné zaměstnání, ale postupně jste zjistili, že tomu tak není… 
 • Možná jste si mysleli, že mezi Vámi a Vaším partnerem je vše v pořádku a najednou řešíte rozchod

 
Těch situací může být opravdu celá řada, ale asi tušíte, co mám na mysli – je to tak? 
Představte si jakékoliv situace, které Vás nějakým způsobem vykolejí, vyvedou z míry a uvedou do stresu, naštvání nebo strachu či splínů a nebo frustrace. 
Stává se to, že?
 

Ne vždy nám vše vyjde na 100% tak, jak si představujeme

A také rozhodně ne vždy máme vše ve svém životě pod svou 100% kontrolou… 
To je normální. S problémy a těžkými chvílemi nebo dokonce krizemi se v průběhu života potýká každý jeden člověk od úsvitů věků.
Podle statistik, se každý člověk alespoň jednou v životě potýká se ztrátou zaměstnání, finančními problémy, rozchodem s partnerem nebo zdravotními problémy… 
Život je prostě takový a děje se nám všem
Občas jednoduše přijdou chvíle, kdy na jedné straně máme pocit, že vše šlape jako po másle a vzápětí se stane něco, nad čím jsme měli jen malou nebo žádnou kontrolu a rozloží to náš život na tisíc kousků, podobně jako se rozloží domeček z karet…
 
charakter silni jedinci uprimnost pravdivost filozofie být vděčný, děkovat, filozofické citáty, filozofie, vděčnost, životní filozofie Životní filozofie, díky níž překonáte mnoho těžkých chvil, splínů, strach, stres či frustrace...
 

Skutečný charakter člověka se projeví právě v těchto chvílích…

Když do našeho života vpadne krize podobně náhle, jako když meteorit padá k zemi a ničí vše, co mu stojí v cestě, ukáže to na charakter člověka samotného
Existují totiž dvě skupiny lidí…
1Ti, co se z toho rozsypou a jen těžko se dávají do pořádku – dlouho jim trvá než se z takové situace zcela zotaví, pokud k tomu vůbec dojde… 
2A pak jsou ti, kteří jsou samozřejmě z počátku zaskočeni, rozhodně jsou rozhozeni, určitě jsou danou situací otřesení a možná také nějakou chvíli paralyzováni… 
Pak se však rozhodnou, přestanou si stěžovat, přestanou se zaměřovat na trosky toho, co jim z jejich života zbylo a znovu vykročí na cestu a vyrazí kupředu za svými sny… 
 

Jak je to možné? Jak se i přes osobní krizi posunovat v životě kupředu?

A co by bylo nejlepší udělat, abychom se z krize, která v našem životě možná v tuto chvíli panuje, nezbláznili a nenatropili ještě více škody?
Jak to zařídit, abychom nezpanikařili a ze strachu jsme neustrnuli na místě, paralyzováni bez možnosti racionálně přemýšlet a jednat…?
Co udělat, abychom z krize mohli naopak vytěžit a vyjít silnější a lepší?

 

Obrovský rozdíl udělá právě Vaše životní filozofie…

Celý rozdíl je právě v životní filozofii každého jednoho z nás… 
Rozdílné životní filozofie jednotlivých lidí určují, na co se v dané situaci zaměří
a kam nakonec ve svém životě směřují.

Část lidí životem proplouvá bez vyššího smyslu a bez vlastní životní filozofie…
Na druhou stranu – právě ti, které žádná krize neporazí a nakonec ji projdou vítězně a stanou se díky ni silnějšími, svou mysl opírají o správnou životní filozofii… 
Jejich osobní filozofie jim i přes krizi pomáhá překonávat, zdolávat a posouvat se.  
A dnes se tématem životní filozofie budeme zabývat z několika úhlů pohledu… 
Než se do toho pustíme, uvědomme si toto…
 

Nemůžeme kontrolovat 100% všech situací, které se nám přihodí…

Bylo by to opravdu skvělé, nicméně v lidských silách neexistuje možnost mít pod svou 100% kontrolou všechny situace, které se nám za života přihodí… 
Stejně tak máme jen omezený vliv, zda zažijeme krizi – jasně, snažíme se všechny krize eliminovat a zařídit, aby bylo málo pravděpodobné, že nastanou… 
Přesto nedokážeme eliminovat všechny… 
Protože…
 

 • Nemáme takovou moudrost, abychom předvídali 100% všech situací a okolností
  (ač se to dá trénovat a zlepšovat např. skrze vděčnost)… 
 • Nemáme nekonečnou moc a vliv, abychom měli 100% vliv a kontrolu nad druhými lidmi a jejich rozhodnutími (a navíc by to omezovalo jejich svobodu).
 • A je také otázka, zda bychom to vůbec dokázali, protože je jen konečné množství informací, jež jsme schopni svou vědomou myslí v daný okamžik řešit… 

 

Můžeme si však zvolit, jak na danou situaci sami zareagujeme…

Nemáme 100% kontrolu a vliv nad všemi situacemi, do kterých se dostaneme, stejně jako tuto 100% kontrolu a vliv nemáme na druhé lidi…
Na druhou stranu – máme 100% kontrolu na své reakce… 
Tedy 100% kontrolu…
 

Řekněme možná spíše, že můžeme směřovat k tomu, abychom měli postupně větší a větší kontrolu nad našimi vlastními reakcemi a chováním, jež je vybuzeno nějakou určitou situací, do které se dostaneme… 

 
Protože to rozhodně není jednoduché zvolit si správnou reakci
Když se však člověk rozvíjí a pracuje na svém osobním rozvoji, časem se to naučí… 
Stane se tak emočně vyzrálým – jeho nálada se nemění s ohledem na situace, kterými prochází, ale je konstantně dobrá a pozitivní…
Jeho reakce a chování jsou díky tomu více pod jeho vlastní kontrolou a tím si ve více případech může zvolit lepší a efektivnější než je “výbuch emocí”.
A velmi nápomocné, aby tomu tak skutečně bylo, je přitom mít správnou životní filozofii, o kterou se člověk i v časech nelehkých může bez obav opřít.
 
39249 krize filozofie být vděčný, děkovat, filozofické citáty, filozofie, vděčnost, životní filozofie Životní filozofie, díky níž překonáte mnoho těžkých chvil, splínů, strach, stres či frustrace...
 

Nastane-li krize, máme v podstatě jen 2 možnosti reakcí…

Kdykoliv nastane nějaká situace, která je těžká a která v nás vzbuzuje splíny, strach, vztek, stres či frustraci přijde, máme v danou chvíli pouze 2 možnosti na výběr:
1Můžeme se z vývoje situace začít hroutit, být naštvaní, deprimovaní, zfrustrováni, mít strach a stres nebo cokoliv jiného…
2Nebo si můžete zachovat chladnou hlavu, udržet si racionální myšlení, hodit se do pohody a klidu a vymyslet řešení, které z dané situace vede…
 

A navrch toho můžeme být ještě navíc vděční

Vděční můžeme být v podstatě neustále, bez ohledu na to, co se děje…
A to zejména proto, že jakákoliv situace, která se nám v životě přihodí, přispěje nějakým způsobem k našemu pokroku a rozvoji a nakonec vede k tomu, že rozšíříme své hranice a přímým důsledkem je, že vede k našemu životu bez hranic…
Jakákoliv i nepříjemná situace či krize nás zocelí a stane se z nás lepší, silnější a houževnatější jedinec, který má mnohem širší moudrost a schopnost překonat jakoukoliv podobnou situaci příště, když nastane…
A proto můžeme být i za toto vděčni. 
Povede se nám to však pouze v případě, když si nyní udržíme klidnou hlavu, racionální myšlení a budeme to brát jako zkušenost, která nás má něco naučit… 
 

Pro lepší reakce se musí rozvinout Vaše životní filozofie…

To, jakou reakci si zvolíte, bude mít vliv na kvalitu Vašeho života, který na každodenní úrovni žijete, stejně jako života budoucího…
Z podstaty věci však vyplývá, že pro lepší reakce, je třeba změnit způsob, jak na svět nahlížíte, pozměnil se způsob Vašeho a rozvinula se Vaše životní filozofie… 
Je potřeba, aby se součástí Vaší filozofie staly takové informace a myšlenky, které Vám pomohou projít opravdu různé, divoké a těžké situace mnohem lépe…
A postupně se dostanete na takovou úroveň myšlení, kdy Vás vykolejí méně a méně situací, budete silní a stálí, budete optimističtí s pozitivním očekáváním a bude to pro Vás běžný a normální stav bez ohledu na to, co se děje ve světě kolem Vás… 
Přímým důsledkem toho bude, že budete mít větší klid.
Budete mít menší stres. Budete bez splínů.
Podmínkou však je, že se Vaše životní filozofie změní / rozšíří / obohatí.. 
Protože pokud následující filozofii ihned odsoudíte, pak zůstanete uvězněni v emočnímu tobogánu, který je řízen kompletně vnějšími okolnostmi a situacemi…
A jen těžko můžete ze svého životě vybudovat mistrovské dílo.
 

Životní Filozofie: “Něco lepšího se stane…”

Zdá se to možná neuvěřitelné, jak “málo” stačí k tomu, aby se změnilo tak hodně. 
Možná se Vám to nezdá, že jen a pouze tím, že změníme (obohatíme / rozšíříme) svou životní filozofii, změní se okamžitě pohled na to, jak věci, situace a okolnosti vnímáme… 
Je to však prostá pravda, objevena už dávno před námi antickými filozofy, přesto i pro mně byla zpočátku docela neuvěřitelná…
 

Kdykoliv se něco nepovede…
Jak je možné to přejít bez velkých emocí, bez divadla a naprosto v klidu a nebo dokonce ještě navíc cítit vděčnost…?
To přece nedává smysl, myslel jsem si… To není normální, říkal jsem si kdysi… 
Možná podobně, jako si teď říkáte pro sebe sama i Vy…

 
Mé myšlení bylo spíše okamžitě nasměřováno ke vzteku, sebelítosti, rozbouřeným pocitům a k tomu, že jsem se cítil jako obět a chudinka, kdykoliv se něco nedařilo tak, jak jsem si představoval…
Což není moc zábavné místo, kde být… 
A také to nikam nevede. Jednak touto reakcí nic nezlepšíte.. 
Protože má člověk pocit, že se proti němu celý svět spiknul a tudíž se dostává do pozice, kdy cítí určitou nespravedlivost, se kterou vlastně nemůže nic dělat. 
Tak proč se vůbec o cokoliv snažit, že?
Navíc to je jeden z nejhorších způsobů, jak člověk programuje svou mysl a svůj Retikulární Aktivační Systém (RAS).
A toto naprogramování každého člověka udržuje na stále stejném místě v životě, v průměru a prostřednosti, i když by chtěl jít kupředu… 
Pozor tedy na to. 
 

Když se nad tím však zamyslíte, osvojit si životní filozofii
“Něco lepšího se stane” smysl opravdu dává…

 
Zejména když pochopíte, uvěříte a zakceptujete, že všechno, co se nám v životě děje, se děje dokonale
A to i přesto, že se nám zpočátku zdá, že něco neprospívá našemu dobru nebo máme pocit, že se nám nepovedlo něco, co jsme chtěli…

 

Co životní filozofie “Něco lepšího se stane…”, vlastně způsobí?

Když se součástí Vaší životní filozofie stane jednoduchá věta “Něco lepšího se stane…”, tak se mnohé ve Vašem životě změní… 
Jakmile si toto prohlášení začnete pravidelně opakovat a říkat, začnete sama sebe a svou mysl programovat…
Jakmile naprogramujete svou mysl, tento program způsobí, že takto začnete uvažovat a skutečně věřit, že se něco lepšího stane.
Začnete-li tomu věřit, začnete mít jiný postoj a opravdu očekávat něco lepšího.
Jakmile očekáváte, že se něco lepšího stane, Vaše mysl začne vyhledávat a přitahovat události a lidi, kteří Vám potvrdí Vaše očekávání…
A věřte nebo ne, ale opravdu se něco lepšího stane…
 

Když budete svou mysl a své podvědomí konstantně programovat k tomu, aby přišlo něco lepšího… 
…tím, že přijmete a stane se součástí Vaší životní filozofie a života věta “Něco lepšího se stane…”,
kterou budete opakovat kdykoliv se něco přihodí a něco ztratíte, pak skutečně. Něco lepšího se stane…

 
A platí to všeobecně:

 • Pro Vaše vztahy – Vašeho partnera či partnerku, pro Vaše kolegy…
 • Pro Vaše finance…
 • Pro Váší práci…
 • Pro Vaše cíle a úkoly…
 • Pro cokoliv, co je pro Vás v životě důležité…

 

Postupně také přestanete lpět a nebudete zažívat úzkost a strach…

Změna životní filozofie způsobí změnu Vašeho vnitřního mentálního postoje.
A to způsobí, že přestanete lpět na věcech a výsledcích, protože víte, že vše je v pořádku, vše se děje dokonale a pokud se něco nepovede tak, jak jste si představovali, pak se stane něco lepšího… 
Díky tomu budete zažívat méně úzkosti a strachů a nebudete zažívat zbytečný stres.
Paradoxně s tím se Vám díky tomu bude více věcí, na které sáhnete, dařit, protože prostě nelpíte, nemáte strach a stres a jste uvolnění a v pohodě.
 
A přímým pozitivním důsledkem je to, že:

 • mnohé věci ve Vašem životě se zjednoduší,
 • nebudete zažívat tolik negativních emocí nebo stresu,
 • nebudete zkleslí, mít splín nebo se topit ve frustraci,
 • nebudete se houpat na emočním tobogánu a
 • nebudete prožívat tolik dramat,
 • budete více šťastní, zaměření a také produktivní
 • a v situacích, které nejsou příjemné nebo jsou těžké,
  budete schopni posouvat se v životě kupředu bez ohledu na cokoliv…

 
Musíte však podle životní filozofie “něco lepšího se stane…”, žít každý den… 
Nejen, když se Vám to hodí nebo když se na to zrovna cítíte.
V takovém případě pro Vás moc nebude fungovat.
 

Konkrétně ve vztazích platí…

Že to bolí nechat odejít – svého partnera, své přátelé, lidi, se kterými jste strávili nějakou důležitou část svého života…
Ale někdy je nutné nechat je odejít, protože to bolí ještě víc držet se vztahů, které jsou nefunkční nebo třeba dokonce toxické či nás nikam neposouvají…
A v tomto případě Vám fiozofie “Něco lepšího se stane…”, může velmi zásadně pomoci překonat toto nelehké období… 
 


.

Správná životní filozofie způsobí, že budete bez stresu a strachu…

Když součástí své životní filozofie uděláte “něco lepšího se stane”, budete mít více klidu v životě a nubudete se zbytečně stresovat tím, že Vám něco uteče…
V dnešní době nežijeme ve světě, kde je něčeho nedostatek…
Žijeme ve světě, kde je všeho naopak nadbytek.
 

A když se jedny dveře příležitosti zavřou…
…většinou je to tak, že jen o kousek dále jsou další dokořán otevřené, vítající…

 
Toto prohlášení nemá způsobit, abyste se stali liknavými a do nekonečna odkládali důležitá rozhodnutí svého života… 
Má Vás spíše přivést k uvědomění, že strach ze stráty, kterým jsou naše rozhodnutí často motivovány, není téměř nikdy tím správným motivátorem, průvodcem ani rádcem pro naše rozhodnutí…
Mnohem lepším průvodcem pro jakákoliv rozhodnutí je klid, mír a moudrost. 
A správným rádcem a motivátorem je vize či poslání… 
 

Problém s jakýmkoliv nedostatkem je pouze v našich myslích…

Většina lidí nemá mysl nastavenou na prosperitu.
Mnoho lidí proto přemýšlí více v kontextu nedostatku a nespokojenosti… 
Přemýšlí nikoliv o tom, co mají, ale o tom, co ještě nemají, co by mohli ztratit nebo co by ještě měli získat, aby se cítili šťastní…
Nepočítají každý den svá požehnání. Sčítají to, co jim ještě schází…
A tím pádem jsou neustále pod jakýmsi tlakem a něco se snaží dohnat – jsou motivováni strachem, že něco nemají, že něco nestihnou a nebo o něco přijdou… 
Jejich život je tak ve znamení neustálého poklusu a běhu za něčím a tím i stresu…
 

Není nic špatného na tom chtít více, pokud…

Není nic špatného na tom chtít více, pakliže není spojen s nesprávným očekáváním, že když budeme mít více, konečně najdeme štěstí nebo budeme spokojeni a vděční, protože to prostě není pravda… 
Spokojenost a štěstí je potřeba nalézt již nyní, když o něco usilujeme.
Protože máme-li návyk věčné nespokojenosti, nebude člověk spokojený ani když dosáhne svého a jeho život bude nekonečná honba bez kousku spokojenosti a štěstí…
 
Stane-li se součástí Vaší životní filozofie “Něco lepšího se stane…” a budete jí důsledně uplatňovat, ve Vašem životě se začnou dít doslova zázraky
Sklidníte se a zpomalíte, znovu obnovíte svou vnitřní rovnováhu a tím i sílu a budete v nastavení, kdy k Vám bude moci přijít více dobrých věcí… 
 

A ano, stále se bude dít to, že některé situace nevyjdou tak,
jak jste chtěli či si představovali…

Ale přijdou jiné, které zcela vynahradí cokoliv, co bylo ztraceno… 
Ve zpětném pohledu nakonec zjistíte, že jste vlastně o nic nepřišli… 
Ale naopak dostali mnohem více, než jste původně chtěli či žádali…

 

Berte to jako nasměrování…

Cokoliv si myslíme, že jsme ztratili, jen znamenalo, že to pro nás ani nebylo určeno.
Cokoliv jsme nezískali, ač jsme to hodně chtěli, jsme asi neměli získat…
Neměli jsme to dostat a naše životní cesta tudy prostě a jednoduše neměla vést.
Nevěšte tedy hlavu, kdykoliv se nějaké pomyslné dveře příležitosti zavřou.
Raději si řekněte, že “něco lepšího se stane…” a dívejte se po dveřích dalších, které ještě zůstaly otevřené nebo se právě otevírají…
 

Tím, že si osvojíte filozofii “něco lepšího se stane…”
… přesměrujete svůj fokus a zaměříte svůj zrak směrem k hledání nových příležitostí, místo toho abyste ulpívali zrakem na tom, o co jste přišli… 
a utápěli se tak v nějaké frustraci či splínu.

 
A díky tomu to nebude dlouho trvat a zjistíte, že doslova hned za rohem je pro Vás nachystaná jiná příležitost, která Vám veškerou pomyslnou ztrátu vynahradí mnohonásobně.
A opravdu – něco lepšího se stane. 
 

Když se jedny dveře štěstí zavřou, jiné se otevřou…

Často se však stává, že tak dlouho hledíme na zavřené dveře a utápíme se v tom, že si nevšimneme těch, které se nám otevřely.
Možná je to tak však zařízeno, že vždy něco krásného musí skončit, aby něco ještě krásnějšího mohlo začít.
Nežijte tedy v úzkosti, strachu nebo stresu… 
 

Žijte v pokoře a němém úžasu, jak je vše dokonale zařízeno a s díky a vděčností přijímejte vše, co se děje…

 

Protože cokoliv se děje, děje se dokonale…

Bůh nebo chcete-li vesmír nás má rád a vždy nás vede k něčemu pro nás dobrému, většinou nás chrání před našimi nesprávnými činy a rozhodnutími.
A pokud se dostaneme do nějakých situací, které jsou třeba nepříjemné, něco nás chce naučit a dovést k nějakému pochopení…
A protože jsme často tvrdohlaví a nevšímáme si jemných náznaků, někdy potřebujeme, abychom byli přitlačeni, abychom si povšimnuli…
 

Například na něčem lpíme na něčem, co už dávno není ani pravdivé, ani reálné, že si nevšímáme jiných možností, které nám doslova leží na dosah.
A žijeme-li ve strachu, že to ztratíme a ono to nakonec skutečně ztratíme, jen abychom zjistili, že náš strach byl zbytečný, že dokážeme žít i bez toho, na čem jsme lpěli a kdybychom nelpěli, byli bychom mnohem více silnější…

 
A nic než ztráta toho, na čem jsme lpěli, by nás k pochopení nedovedla…
Buďte tedy vděční za toto nasměřování a pochopení…
 

Vlastně máte důvod jen k vděčnosti…

Všechno, co se děje, děje se dokonale a věci a události, které se nám dějí, mají svůj význam pro náš život a pro náš osobní rozvoj.
Bez nich bychom totiž nebyli takoví, jací jsme a jen těžko bychom se posunuli z místa, kdyby se nám děly jen dobré věci… 
Nevyrostli bychom jako osobnosti, jako lidé a nezískali bychom žádnou moudrost a pokoru. Můžete být tedy jen vděčni, bez ohledu na to, co se děje… 
 

Pěstujte zvyk vděčnosti za každou dobrou věc, která k Vám přichází a děkujte stále…
A protože všechny věci, které se Vám staly, přispěly k Vašemu rozvoji a pokroku, buďte vděční za vše…
— Ralph Waldo Emerson

 
Stejně tak vše, co se děje, je jen naše vnímání dané situace a nemusí mít moc společného s realitou… 
Cokoliv se nám děje, posuzujeme buď pozitivně nebo negativně jen na základě nějakého našeho přesvědčení a vnímání reality (náš úhel pohledu)… 
Je však s otázkou, zda je toto vnímání opravdová skutečnost nebo jen naše interpretace dané údálosti či skutečnosti… 
Většinou to bývá spíše naše interpretace. 
 
Někdy se cítíme ukřivděni, protože máme pocit, že nám život chce nějak škodit, když se nám nesplní naše nápady a přání…
Pochopíte-li to správně, zjistíte, že je to určitá forma vedení a život nás tak popostrkuje tam, kam potřebujeme a máme jít…
Buďte tedy zvídaví, zkoumejte různé příležitosti, ale vždy přemýšlejte a sledujte, co se kde za tou či onou událostí skrývá a kam Vás vede…
 
svoboda, vděčnost, osvobodit se,
 

Rozhodněte se, že budete děkovat a prociťovat vděčnost…

Postoj vděčnosti je neuvěřitelně přitažlivý.
Do svého života přitahujeme to, kdo jsme a jakým způsobem myslíme
Jestliže budete ve svém životě více vděční, život nemá jinou možnost, než k Vám poslat více věcí, za které budete cítit vděčnost.
 

A máte na výběr:

 • Můžete se cítit většinu času nevděční, protože to teď zrovna není dokonalé a podle Vašich představ a vděčnost si nechávat na vzácné okamžiky…
  (Já jsem to tak určitě jistou dobu života dělal…)
 • Nebo máte možnost cítit vděčnost za cokoliv – ať už dobré, nebo ne tak dobré, nebo maličkosti…

 
Sami si odpovězte na otázku, co k Vám přitáhne více událostí, situací a lidí, za které budete cítit více vděčnosti…
 
Důležité je uvěřit tomu, co jsem s Vámi dnes sdílel.
A nebo víte co? Nevěřte mi – vyzkoušejte si to.
Dejte si 30-ti denní zkušební lhůtu.
A uvidíte, jaké výsledky Vám do života životní filozofie “něco lepšího se stane” přinese…
 

Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi….

Jestliže se Vám článek líbí, sdílejte jej se svými přáteli na sociálních sítích a nebo emailem.
Přidejte si mě také do kontaktů na facebooku, youtube nebo linked in.
Přeji hezký den
.

Doporučené informace na téma životní filozofie k Vašemu studiu…

.