Zvědavost a její role v kariéře

Potřeba zvědavosti – objevte neznámé

Nedávno jsem měl příležitost pozorovat řadu dětí mladších než 18 měsíců. Jejich zvědavost je opravdu fascinující. Když se jejich pozornost zaměří na věc, která je zaujala, snaží se co nejvíce ji poznat, než se přesunou na další objekt, který upoutá jejich pozornost. Může to být něco tak obyčejného, jako je světlo visící na stropě, sledování někoho, kdo zpívá, anebo soustředěné zírání na rysy obličeje člověka, kterého teprve poznaly. Protože skoro vše, na co děti narazí, je pro ně něco nového, tak využívají své pozorovací schopnosti k tomu, aby poznaly co nejvíce o světě kolem sebe.

U dětí samozřejmost

zvědavost

Jelikož se s tímto chováním běžně setkávám u dětí, s nimiž se dostávám do kontaktu, je zřejmé, že zvědavost je vlastnost, se kterou se všichni narodíme. Avšak, jak čas plyne, mnozí z nás tuto zvědavost ztrácí. Stáváme se zakořeněnými v naší každodenní rutině, která upoutává naší koncentraci, a už si tolik nevšímáme, co se kolem nás děje. Případně se setkáme s tématem, o kterém si myslíme, že už o něm víme vše.

V neustále se měnícím světě se vlastně můžeme hodně naučit od těch nejmladších kolem nás.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zvědavovst: Nezbytná i užitečná

Jeden z kroků, k nimž vedu své spolupracovníky, kteří pomáhající ostatním hledat práci, je udělat si průzkum. Slovo průzkum může vyvolat dojem, že se jedná o zdlouhavou a nudnou činnost, zvláště když si ho spojíme s léty strávenými ve škole, kdy to znamenalo vyhledávání informací do seminární práce či do projektu. Nicméně, pro dospělého člověka může být průzkum i zábavný.

Sám sebe přistihuji, že dělám „průzkum“, když se setkávám s různými lidmi při networkingových akcích. Poznávat služby, které daný člověk nabízí i to, jak jsou tyto služby užitečné pro jejich klienty, je průzkum. Od mnoha klientů, které jsem vedl, jsem se dověděl o pracovních příležitostech, o kterých jsem dřív ani neuvažoval. Jedna z mých klientek si chtěla splnit svůj sen významně přispět v řešení problematiky hladu ve světě. Další chtěl zaměřit svojí kariéru na udržitelný byznys.
Znalosti, které jsem získal o předních organizacích v této oblasti, mi zůstaly, takže když se setkám s těmito tématy, mohu o nich mluvit mnohem lépe, než kdybych nebyl býval přístupný se poučit, když se mi naskytla ta příležitost.

Nepromarněte vaše šance!

V dnešní době jsou pro nás informace přímo na dosah ruky. A je toho tolik, co dráždí naši zvědavost. Co dříve znamenalo dlouhé hledání v knížkách a knihovních katalozích, se dnes dá vyhledat pomocí pár stisků kláves v internetovém prohlížeči.

Ano, je třeba opatrně vytřídit ty informace, ze kterých se opravdu můžete poučit, od těch, které jsou bezcenné. Avšak když se setkám s otázkou, u které si nejsem jist s odpovědí, často si ji zapíši, abych se k ní mohl vrátit, až budu na počítači a budu moci vyhledat odpověď. Nechci prostě promarnit šanci dozvědět se víc, než v daný moment vím.

Nedoceněná zvědavost

Pokud cítíte, že v životě už nikam nesměřujete nebo máte pocit, jakoby všechno okolo vás bylo pořád stejné, nechte se inspirovat těmi nejmenšími kolem nás. Snažte se rozvíjet svojí zvědavost. Zapamatujte si, děti mohou vidět jen svýma očima a slyšet jen svýma ušima. Ti nejmenší nemohou mluvit ani klást otázky. Nemohou si přečíst o tom, co je zajímá. Přesto díky své velké zvídavosti poznávají tolik věcí ve svých raných letech života. I vy můžete pokračovat v poznávání, a tak se otevřít příležitostem a dalším krokům ve svém životě, které tu dříve nebyly.

Vše, co potřebujete, je dětská zvědavost.