7 tipů pro osobní odpovědnost, která Vám umožní dosáhnout svých snů…

Proč zrovna osobní odpovědnost?

Je to jednoduché.

Osobní odpovědnost je přesně ten správný postoj a zároveň zákadní pozice či nastavení mysli, které Vám umožní, aby se stalo možným vše, o čem jen dokážete snít…

Protože není nikdo, kdo by mohl místo Vás uskutečnit Vaše sny.

To je Vaše osobní odpovědnost, pokud chcete, abyste jich dosáhli…

 

A také je Vaše odpovědnost to, že uděláte všechny nezbytné změny….

…které potřebujete udělat, abyste se stali takovým člověkem, který svých snů může dosáhnout

Protože popravdě – všichni mají nějaké sny, všichni si něco přejí, ale už není mnoho těch, kteří sami sebe dostanou do pozice, kdy jich mohou dosáhnout – jinými slovy zapracují sami na sobě, vyrostou, zlepší se a rozvinou…

Na cestě k životu bez hranic bude několik věcí, které pravděpodobně budete muset změnit…

Pravděpodobně budete muset:

 • zlepšit způsob myšlení a nazírání na svět,
 • udělat něco navíc, co jste doposud nedělali,
 • dát závazek něčemu, čemu jste doposud nemuseli,
 • vykročit a udělat něco, co pro Vás nemusí být úplně pohodlné…

A teprve, až Vám s plnou vážností dojde, že jste ti jediní a přitom ti praví, kdo s tím může něco udělat – uvědomíte si svou vlastní odpovědnost a zároveň ji převezmete, ve Vašem životě nastane mnoho pozitivních změn.

 

Téměř každý člověk v průběhu svého života prochází dvěmi stavy:

 1. oběť bez vlastní odpovědnosti a tím pádem oběť světa, okolností, ostatních lidí, apod…
 2. odpovědný tvůrce – člověk, který si uvědomuje, že je odpovědný za svůj život a každý den si svůj svět tvoří…

Pokud už jste v pozici odpovědného tvůrce a převzali jste odpovědnost za každou jednotlivou oblast svého života, pak Vám gratuluji.

Tento článek pravděpodobně nebude pro Vás…

Pokud však máte pocit, že Vás život zkouší a že na Vás kuje pikle, pak jste pravděpodobně stále ve stavu oběti – potřebujete tedy vyrůst a naučit se převzít trochu více odpovědnosti a tento článek Vám v tom pomůže.

 

Nejprve takový malý test – máte dostatek osobní odpovědnosti?

 • Máte pocit, že za to, co se ve Vašem životě děje, může někdo jiný?
 • Máte pocit, že se věci ve Vašem životě prostě nějak dějí a že je nemůžeme jakkoliv ovlivnit?
 • Děláte to, že spíše obviňujete ostatní a sami sebe tak dostáváte z obliga – ospravedlňujete se?

Pokud ANO, ukazuje to na to, že nemáte příliš velkou osobní odpovědnost.

A také pravděpodobně více přemýšlíte jako oběť či chudinka, která žije v nepřátelském světě, místo toho, abyste žili jako odpovědný tvůrce, který tvoří svůj život, svou vlastní budoucnost a tím žije v čím dál více příjemnějším a přátelštějším světě…

odpovědnost

 

K čemu je vlastně dobré být odpovědný a převzít odpovědnost?

Jaký má smysl snažit se převzít odpovědnost?

V pozici oběti je přece vše tak jednoduché – jsem objektem životních událostí. Nemohu ovlivnit, jak dopadnou.

A tím pádem nenesu žádný podíl na následcích.

To je přece skvělé…

Převezmete-li odpovědnost je složitější, náročnější a také méně pohodlné…

Převezmete-li však svou osobní odpovědnost za kompletně celý svůj život, dostanete se do pozice, kdy se Vám věci přestanou jen tak “dít”, ale začnete si být vědomi jejich příčin a také získáte možnost, abyste tyto příčiny (pokud se Vám nelíbí výsledek) změnili.

Postavíte se do středu svého života a sami před sebou si v tichosti a klidu přiznáte, že častou příčinou záležitostí, které ve svém současném životě řešíte a se kterými jednoduše nejste spokojeni, jste prostě Vy sami.

Ano, možná je to hořká pilulka (nebo možná je to červená pilulka, pokud máte rádi film Matrix) a dost možná, že Vás teď píchlo u srdce, nebo jste rozčarováni či dokonce naštvaní…

A to jen poukazuje na to, že si to sami hluboko uvnitř sama sebe uvědomujete.

Jen je prostě často nepohodlné a obtížné si to přiznat…

To, že se Vám v některé oblasti (vztahů, sexuálního života, financí, seberealizace, osobního rozvoje, zdraví…) nedaří tak, jak byste si sami představovali, má častou příčinu u Vás samotných:

 1. U způsobu, jak o dané konkrétní záležitosti přemýšlíte,
 2. jak se následkem toho ve skutečnosti chováte,
 3. jaký máte postoj,
 4. čemu věříte a jaké máte přesvědčení…

 

A co převzetím odpovědnosti získáte?

Konečně a jednoznačně sami sebe přesunete do pozice, kdy s tím trápením, které ve svém životě máte, budete moci něco udělat a zbavit se jej jednou provždy.

A budete to moci udělat hned, nebudete muset čekat na vládu, partnera, sourozence, rodiče, nadřízené, sousedy nebo tchýni než se změní.

Uvědomíte si, že svůj život držíte Vy sami pevně v rukou a nepotřebujete měnit ostatní, potřebujete jen pracovat sama na sobě, růst a takovým způsobem se změní celý svět kolem Vás…

Převezmete-li odpovědnost, pak

 • vezmete svůj vlastní život a osud do svých vlastních rukou…
 • “plivnete” si do dlaní, vyhrnete si rukávy a pustíte se do akce (změny)…
 • začnete mít postupně zvětšující se vliv na vše, co se ve Vašem životě děje a odehrává a budete to také moci změnit, pokud se Vám to nelíbí…
 • budete v jedinečné výchozí pozici, kdy budete moci dosáhnout života svých snů, života bez hranic

 

Jak převzít odpovědnost?

Mistři se nezodpovídají nikomu jinému, než sami sobě.

 • Odmítají, aby kdokoliv kontroloval jejich život.
 • Jsou si plně vědomi, že mají veškerou moudrost a sílu k tomu, aby ze svého života vytvořili mistrovský kousek.
 • Uvědomují si, že je nezbytné krok za krokem akceptovat nezbytnou odpovědnost za svou aktivitu.

Na jedné straně je tu odpovědnost, ale s tou přichází něco, čeho se většina lidí ve skutečnosti bojí, a proto zůstávají po dlouhou dobu raději setrvává v roli oběti – svoboda.

Vědomí toho, že Vy jste původce všeho, co se Vám v životě děje, a díky tomu to také můžete změnit, je vysoce osvobozující.

Ale kdo na tuto svobodu není připraven, může jej tato neomezenost doslova děsit…

Proto, pokud cítíte strach, dělejte jen malé krůčky, ale dělejte je pravidelně a bez ustání!

 

Jak se tedy vydat na cestu osobní odpovědnosti / osobního mistrovství… ?

1. Jednou provždy si uvědomte, že za svůj život jste odpovědní pouze a jen Vy samotni…

Nikdo jiný. Nikdo nezodpovídá za to, jak se Vám daří, kolik vyděláváte peněz, jaký vztah máte s partnerem, či zda vůbec nějakého máte.

To je Vaše záležitost. Může to být tak skvělé, či tak hrůzostrašné, jak si zvolíte a jak si to také zařídíte.

Buď se této odpovědnosti můžete zříkat, bránit se jí, nebo se před ní schovávat a nebo ji uchopíte a něco se svým životem uděláte…

2. Rozhodněte se věci řešit…

Rozhodněte se, že cokoliv se dnes a v následujících dnech stane a bude to mít co do činění s Vámi, postaráte se o to, aby to bylo zdárně vyřešeno a dokončeno tak, jak se sluší a patří – jedno zda se jedná o oblast Vašich vztahů, o Vaši kariéru či cokoli jiného.

Od dnešního dne se postarejte o to, abyste nesvalovali vinu nebo nepřehazovali práci, kterou máte udělat sami, na někoho druhého.

Ukažte svou odpovědnost dnes. Uvidíte, jak se před Vámi pojednou začnou otvírat dveře příležitostí.

3. Držte své slovo.

 • Kdykoliv někomu něco slíbíte, dodržte to.
 • Kdykoliv řeknete, že něco uděláte, udělejte to.
 • Kdykoliv slíbíte, že někde budete, postarejte se o to, že tam skutečně budete.

To ukáže Váš skutečný charakter a odpovědnost vůči svému slovu.

Zároveň držte své slovo, kdykoliv slíbíte něco sami sobě…

4. Přestaňte se vymlouvat či svalovat vinu na někoho jiného…

To dělají malé děti, když ještě nepobraly příliš rozumu.

Dospěli lidé, zvláště pak chtějí-li dosáhnout osobního mistrovství ve svém životě a života bez hranic, toto nedělají.

Chyby dělají všichni – jsme lidé, to je omluvitelné.

Co však omluvitelné není, je když se snažíte utéct před svou odpovědností a nemáte dostatek odvahy k tomu, abyste uklidili “nepořádek”, který jste vytvořiili.

5. Nezoufejte nad minulostí…

Nezoufejte nad svými minulými zážitky, chybami, které jste udělali či zkušenostmi, na které příliš rádi nevzpomínáte.

Poučte se ze svých chyb a začněte jednat dnes s nejlepšími možnými úmysly tak, abyste se za rok otočili a mohli si říct:

“Toto byl den, kdy jsem převzal/a svou odpovědnost a odrazil/a jsem se ode dna.”

6. Dívejte se na sebe jako na tvůrce svého života

… a rozhodujte se, co budete tvořit.

Nečekejte na to, co k Vám přijde zvenčí, ale proaktivně udělejte první krok sami.

Jakmile najdete něco, co byste rádi ve svém životě změnili, změňte to.

Nepotřebujete nikoho požehnání, nepotřebujete čekat až to za Vás udělá někdo jiný. Prostě to udělejte!

7. Plánujte!

Prokažte svou odpovědnost tím, že začnete plánovat.

Začněte tak, že si stanovíte jeden, dva tři, pět nebo deset cílů, kterých chcete dosáhnout.

Tyto si rozdělte na podcíle a rozplánujte si, co přesně každý den musíte udělat, aby se tyto cíle staly skutečností.

Každý den večer či ráno kontrolujte, zda se svého plánu držíte.

 

Doufám, že je to nápomocné…

Pokud ano, článek prosím sdílejte.

Přeji Vám hezký den

 

PS: Cítíte-li, že potřebujete jít v tématu odpovědnosti více do hloubky, pak si stáhněte nového ebook – Průvodce života bez hranic…

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář