Štěstí až... a 5 podmínek pro skutečné štěstí.

Štěstí až… a 5 podmínek pro skutečné štěstí.

Štěstí – všichni po něm toužíme…
Být šťastný a dostávat se k opravdové radosti – to je něco, po čem lidé ve svých životech touží více a více…
Samotná touha po štěstí však ještě nutně nepřináší štěstí samotné…
Dnes se tedy zaměříme na pár věcí, které Vám štěstí ve Vašem životě pomohou zvětšit…
 

Většina lidí totiž neví, jak být šťastný TEĎ.

A místo toho upíná své zraky do budoucna…
Upínají zraky k tomu, že budou šťastni až…

 • děti vyrostou…
 • budou mít splacenou hypotéku…
 • si koupí nové auto…
 • se jejich podnikání začne dařit
 • budou v důchodu…
 • budou mít více sebevědomí
 • shodí pět kilo…
 • se něčemu naučí…

Jinými slovy své štěstí odkládají na budoucnost…
Na druhou stranu je dost pravděpodobné, že své štěstí odkládají na nikdy, protože se lehce může stát, že v budoucnu bude opět něco, co jim nedovolí zažívat štěstí…
Budete-li takto žít i Vy, časem se ocitnete na sklonku svého života a při zpětném pohledu budete moci jen smutně zkonstatovat, že Váš život za moc nestál…
Možná ucítíte smutek z toho, že jste se málo radovali, že jste se málo smáli, že jste minuli okamžiky štěstí bez většího užitku…
Možná Vám z toho bude k pláči, možná budete mít vztek, ale to je tak jediné, co s tím budete moci udělat.
 

Mnoho lidí žije tak, že hledají štěstí celý život….

Dívají se po něm a někdy dělají dost šílené věci, aby jej získali.
Pravdou však je, že štěstí většinou zkoušejí najít v někom (v nějaké osobě) nebo v něčem (v nějakém symbolu či věci).

 • Hledají ho všude a snaží se získat dost prapodivných věcí, o kterých si myslí, že jim štěstí přinesou…
 • … jen ne na tom jediném správném místě, kde jej mohou skutečně najít – uvnitř sama sebe a v tom, jak se dívají na svůj život, sama sebe a situace, které se jim na dennodenní úrovni zažívají.

Problém s přístupem “štěstí na základě někoho, či něčeho”, je ten, že nám takový přístup ke štěstí umožní cítit či prožívat štěstí pouze dočasně.
Pak však musíme jít a najít něco jiného, co nám umožní zažít pocit štěstí…
 

Štěstí je něco, co jste a přichází to se způsobem, jakým přemýšlíte…

Pokud si myslíte, že hračky, symboly úspěchu, peníze, vysněný partner nebo cokoliv jiného způsobí, že se zbavíte všech svých problémů a budete od této chvíle zažívat nekončící štěstí, myslete znova.
Pravdou je, že i když získáte vše, po čem toužíte, můžete, ale zároveň nemusíte být šťastni.
Vaše štěstí se ve skutečnosti neodvíjí od nějaké dosažení…
Štěstí buď máte či nemáte a toto štěstí či neštěstí se odvíjí od toho, jak se na věci díváte.
Jedna naprosto stejná situace, jeden identický problém či určité konkrétní výzvy mohou ve dvou různých lidech vyvolávat zcela rozdílné pocity a to zejména proto, že:

 1. jeden ji bere jako katastrofu,
 2. kdežto druhý ji vnímá jako příležitost…

Rozdíl tedy není v samotné situaci, rozdíl je v tom, jak každý z nich danou situaci vidí a zvolí postoj k dané situaci…
A to jak si zvolí, že se na danou situaci začne dívat a jaký k ní zvolí postoj, to mu umožní cítit štěstí či neštěstí…
Jinými slovy jde o vědomé rozhodnutí, na které máte vliv!
 

Štěstí či neštěstí – někde by tady měl být poník…

Možná znáte ten starý vtipný příběh, který výše zmíněné docela obstojně vykresluje…
Jsou dva bratři, dvojčata – jeden věčný optimista a druhý věčný pesimista…
Jak už to tak bývá, jednou za rok přichází den, kdy mají oba narozeniny a spolu s tím nadělování dárků…
Rodiče přemýšlí, co kterému dítěti nadělí a rozhodnou se, že by měli udělat každému dát něco takového, co pomůže pesimistovi být více pozitivní a optimistovi více normální…
Pesimista tedy dostane plný pokoj hraček, kdežto optimista plný pokoj hnoje…
Po hodině rodiče jdou své syny zkontrolovat do jejich pokojů, co s němi dárky udělaly…
Nejprve se rozhodnout jít do pokoje pesimisty a tam vidí syna, který sedí zkroušeně na zemi, dívá se na hračky a naříká si: “To je hrozné, teď mám spoustu nových hraček, budu si s němi muset hrát, budu se o ně muset dělit, půjčovat je, někdo mi je poničí…”
Rodiče zakroutí hlavou a jdou zkontrolovat druhého syna a doufají, že alespoň zde dárky způsobí nějakou změnu…
Otevřou dveře pokoje optimisty a vidí svého syna jak nadšeně rozhazuje kusy hnoje po pokoji a nadšeně vykřikuje: “Někde tady musí být poník… Někde tady musí být poník!”
 

Štěstí či neštěstí a film Vašeho života…

Váš život je jako kinosál, ve kterém se vysílá film Vašeho života.
Promítač vkládá cívky s filmem a vy pohledem na plátno hodnotíte: „Toto je dobré, tohle špatné. Tenhle kus se mi líbí, jiný ne…“
Záleží jen na Vás, zda před sebou uvidíte komedii, dobrodružství, tragédii, romantiku nebo jen nudnou slátaninu.
Stačí však vyměnit cívku – změnit způsob hodnocení světa a rázem se všechno změní.

Stejně jako v tomto dalším krátkém příběhu:

Ve vesnici žil kovář se svou rodinou.
Jednou jeho syn, dosud mladík, vyvedl kozy na pastvu, když čeledín byl nemocný.
Zčistajasna se k němu přidal kůň, nechal se pohladit i ohlávku nasadit. Chlapec tedy přivedl koně domů – to bylo doma radosti nad štěstím, které je znenadání potkalo.
Jen dědeček seděl za pecí, usmíval se a říkal: „Štěstí, smůla…kdo ví?“
Druhý den chtěl kovář koníka okovat.
Rozpálil výheň a zavolal si syna na pomoc. Chlapec držel koně, ten se ale vzepjal a chlapce kopnul.
Mladík to odnesl zlomenou rukou.
Kovář mu ruku ošetřil, a celým domem se nesl nářek nad takovou smůlou. Jen dědeček se zase usmíval pod vousy a opakoval: „Štěstí, smůla…kdo ví?“
Nazítří – co se nestalo: Do vsi přišli verbíři a brali mladé muže do vojska.
Jen kovářův syn se jim nehodil.
Silák to byl jaksepatří, ale co se zlomenou rukou v armádě. A kovářovic kluk tak zůstal doma.
Štěstí, smůla…?
Vždy záleží jen a jen na nás, jak situace, které se dějí, vnímáme.
Ne věci samy o sobě, ale naše vnímání určuje, zda se cítíme dobře nebo jsme frustrováni.
Naprosto identická situace:

 • jednoho může rozčilovat,
 • jiného pobaví,
 • zatímco dalšího může rozesmutnět.

Umožníme-li sami sobě nenechat se vláčet naučenými vzorci myšlení či jednání, dovolíme-li si obrazně poodstoupit a celou situaci přehodnotit, nechat si jen jako možnost „co kdyby to bylo jinak…“, odstraníme z našich životů mnoho nepohody, stresu, zlost nebo jiné emoce, které nám znepřijemňují život a pod jejichž vlivem často uděláme něco, co má mnohem širší důsledky, které už se nám nemusejí líbit vůbec.
 

Štěstí nemůže přijít z venku…

Z událostí, které se stanou vně Vašeho vnitřního světa – štěstí či neštěstí přichází vždy ze způsobu jak na věci nahlížíte…
Abyste byli skutečně šťastni, musíte upravit své vnitřní nastavení a najít štěstí dnes, tady a teď!
Věřte mi: Všichni zažíváme nějaké osobní bitvy, a snažíme se udělat to nejlepší, co je v našich silách, chybou však je, pokud z toho, co zažíváme děláme velkou věc a cítíme se neskonale nešťastni…
Radost a štěstí se nedá najít ve věcech, které vlastníme, nebo v událostech, které k nám přicházejí.
Stejně jako se nedá nalézt v budoucnosti, kterou očekáváme, že nastane.
Štěstí je k dispozici vždy a pouze nyní a je tady pro všechny…
Dáme-li si tu práci a rozhodneme se pro to, že budeme šťastni a budeme události vnější posuzovat a přemýšlet o nich správnou optikou.
 

Jaké jsou tedy skutečné podmínky pro opravdové štěstí?

1. potřebujete mít definován jedinečný smysl či poslání sama sebe na této planetě…

A zároveň potřebujete ve směru tohoto smyslu či poslání žít…
Každý potřebujeme mít dostatečně dobrý důvod, který nám samotným dává smysl, proč žijeme…
A půjdeme-li v jeho směru, naplní nás to štěstím a nepřekvapí či nevykolejí nás situace, které budeme muset procházet.

2. potřebujete být více zaměření na dlouhodobou spokojenost, než na momentální uspokojení…

Soustřeďte se a rozhodujte se dle toho, co přináší dlouhodobou spokojenost, radost a štěstí, nikoliv jen krátkodobé momentální uspokojení, jako různé symboly ať už úspěchu či čehokoliv jiného…
Mějte dlouhodobější pohled na svůj život. Angličtina užívá výraz “longterm thinking” – tzn. dívat se na svůj život z oddálené perspektivy, tedy přemýšlet o svém životě z perspektivy 5-ti, či 10-ti let, nikoliv v řádu dnů, týdnů či měsíců…
Kde byste tedy chtěli být v průběhu následujících 5-ti či 10-ti let?
Odpovězte si a začněte na tom pracovat DNES!

3.potřebujete se cítit užiteční a přínosní pro ostatní lidi a jejich životy…

Nejlépe tak, že tato přínosnost přijde skrze Vaše poslání, Váš jedinečný smysl Vašeho života na této planetě, který budete naplňovat – najděte způsob, jak můžete sloužit či prospět ostatním lidem a budete pociťovat neskonalé štěstí…
Začněte vytvářet něco více pro ostatní – vymyslete, jak můžete ostatním sloužit…
A také si uvědomte, že to hned z počátku nemusí být všechno dokonalé

4. potřebujete se naučit oceňovat život takový jaký je…

Vděčnost je skvělá vibrace a pomůže Vám překonat nejeden stav neštěstí.
Začněte tedy ještě dnes oceňovat to, co již máte, začnete-li dnes, brzy budete mít více toho, za co budete moci děkovat a oceňovat…
A buďte velkorysí, nezasekněte se v žabomyším myšlení, že ještě nemáte to, a támhleto…
Vděčnosti jsem věnoval celou jednu kapitolu v novém ebooku

5. soustřeďte se více na to dobré ve Vašem životě než na to, co se Vám nedaří…

Podpořte toto zaměření tím, že začnete jmenovat to, za co jste v tuto chvíli vděčni…
A nezapomeňte na to, že to nutně nemusí být dokončený projekt, ale jednoduché věci…
Umění rozpoznat štěstí v životě se dá naučit stejným způsobem, jako jste se museli naučit schopnostem dobrého řidiče.
Začněte umění “být šťastný tady a teď” rozvíjet ještě dnes!
 
Doufám, že je to nápomocné…
Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.
Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky
 
Přeji Vám hezký den
PS: Jestliže se chcete naučit osm kroků, které Vám pomohou rozvíjet štěstí ve Vašem životě, pak si stáhněte ebook obsahující 37 magických slov, které Vám usnadní cestu k mistrovství a životu bez hranic…