Nevychází vám rodinný rozpočet? Vyzkoušejte tato pravidla pro jeho řízení.

Také vám nevychází rodinný rozpočet a také nevíte co dělat? Nezoufejte! Nejste jediní a není to až tak vaše vina.

Každý člověk se narodil s tím, že mu začaly fungovat jenom základní věci důležité pro udržení života. Dál je to zařízeno tak, že všechno ostatní se musíme naučit. V procesu našeho učení sehrávají důležité funkce rodiče, různé typy škol a také naše touha se cestou různých pokusů a omylů naučit sami to, co je pro nás důležité.

Zvlášť složitý je proces učení v období kdy se podmínky pro život rychle mění.

V takových situacích nás rodiče a často ani škola neumí dobře připravit na to, jak se chovat v situacích, které před nás rychlá změna životních podmínek staví. Tedy je nutné počítat s tím, že řadu věcí se chceme, nebo nás okolnosti donutí, naučit sami.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ještě před dvaceti lety byl pro většinu lidí jediným možným zdrojem příjmů zaměstnání.

Zaměstnán musel být každý a výše příjmů byla podstatně závislá na dosaženém vzdělání.

Výše příjmů byla centrálně plánována.

Když byly plánované příjmy dosaženy, byl také naplánován třeba dovoz osobních automobilů, barevných televizorů, jižního ovoce, ale i třeba toaletního papíru tak, aby ti, kteří měli našetřené nějaké peníze, je měli za co utratit.

Nákupem předmětů určených pro osobní spotřebu sice vzrostla životní úroveň, ale současně rodinné náklady a tedy potřeba znovu a více pracovat proto, aby bylo možné zvýšené náklady uhradit, nějaké peníze ušetřit a připravit se na to, až si zase bude možné něco koupit.

Tento koloběh vydělávání a utrácení vydělaných peněz fungoval v naší společnosti celou řadu let a většina rodin byla na tento způsob hospodaření s penězi dostatečně připravena od svých rodičů.

Hrníčková metoda

Za této situace byla pro řízení rodinných financí užívána třeba „hrníčková metoda“, která byla založena na tom, že se vydělané peníze rozdělily na hromádky (většinou podle předpokládaného užití) tak, aby vydržely do příští výplaty.

V současné tržním prostředí kdy není zaměstnání jediným možným zdrojem příjmů a vydělané, nebo půjčené peníze neslouží jen k úhradě rodinných nákladů, ale mohou být použity i tak, že  přinášejí do rodinného rozpočtu další příjmy se řízení rodinných financí stává složitějším.

Těžko se za této situace můžeme dočkat od rodičů, které nikdo řídit rodinný rozpočet za takových podmínek nenaučil a ani neměli možnost se to naučit sami, nějaké ověřené rady.

Staré metody v novém světě

Pokud se přesto pokusíme situaci řešit v duchu zkušeností rodičů, kteří nás naučili řídit rodinný rozpočet z pohledu příjmů a výdajů, pak naše myšlení a reakce vypadají většinou takto:

Mám zaměstnání, vydělávám dostatek peněz potřebných na úhradu běžných rodinných nákladů, a případně mám možnost si půjčit.

  • Mám možnost a potřebu si něco koupit
  • Pokud na to nemám nyní dostatek peněz, vypůjčím si
  • Potřeba je na chvíli uspokojena
  • Musím v zaměstnání víc pracovat abych mohl splácet dluh
  • Mám další potřebu, ale stále nedostatek peněz na její uspokojení, vypůjčím si znovu (třeba za zvýšený úrok, hlavně aby potřeba byla uspokojena)
  • Potřeba je na chvilku uspokojena a
  • Musím si sehnat druhé zaměstnání abych mohl narůstající dluhy splácet atd.,

Padám do dluhové pasti.
Začínám se bát, že ztratím zaměstnání a nebudu schopen závazky splácet
Celý život jsem frustrován z nedostatku peněz na uspokojení svých potřeb!

Existují i jiné možnosti řízení rodinného rozpočtu. 

Ty základní si můžeme ukázat na následujících příkladech:

A) Domácnost vynakládá veškerý příjem především na spotřební výdaje. Jediným zdrojem příjmů je zaměstnání. Příjmy rodina využívá pouze k úhradě běžných výdajů a nevytváří si žádné rezervy na krytí mimořádných výdajů. Kladem je, že domácnost není zatížena úvěry nebo půjčkou. Jedná se o domácnost, která hospodaří od výplaty k výplatě v duchu informací získaných od rodičů.

B) Domácnost využila na úhradu nového a moderního zařízení úvěr. Jediným zdrojem příjmů je zaměstnání. I po odečtení splátek úvěrů však zbývají domácnosti volné prostředky. Nicméně se zvýšením nákladů na splátky musí každý měsíc vytvořit odpovídající příjem. A protože si domácnost dopřává řadu nových věcí s využitím úvěrů, je ve špatné finanční situaci. Domácnost sice má volné prostředky, které může využít na krytí mimořádných výdajů, ale neumí s nimi správně hospodařit.

C) Domácnost má i jiný příjem než mzdu. Pravidelným zdrojem je pasivní příjem např. z pronajímání bytu. Domácnost má volné peníze, ale nepořizuje nové spotřební předměty i když by je získala levněji (nemusela platit úrok za půjčky). Domácnost využila volné peníze a úvěr k pořízení bytu, který pronajímá tak, že příjem z pronájmu pokrývá splátky úvěru. Po splacení úvěru na pořízení bytu dojde ke snížení výdajů i snížení úvěrového zatížení, a tedy zlepšení finanční situace. Volné peníze může domácnost využít k podnikání, může je výnosně ukládat či investovat a tak si zajistit další příjem. Je zřejmé, že tato domácnost má finanční gramotnost a předpoklady pro získání dostatku peněz na naplnění svých životních cílů.

Z těchto jednoduchých příkladů je zřejmé jak je  důležité základní pravidlo
„ vydávat peníze tak, aby vytvářely další příjmy“.
Toto pravidlo se může zdát jednoduché, ale většina lidí nemá představu, jak hluboký význam toto pravidlo obsahuje.

Cesta, jak se naučit v tržním prostředí správně řídit rodinný rozpočet, vede přes získání potřebné finanční gramotnosti a změnu myšlení ve vztahu k penězům. Těžko můžeme očekávat že zvýšíme svojí finanční gramotnost a změníme své postoje k penězům na základě informací které získáme ve školách, které nejsou na změnu podmínek výuky v novém prostředí připraveny. V dané situaci se o realizaci potřebných změn musíme postarat sami.

Jestliže chceme finanční svobodu, musíme umět čísla v rodinném rozpočtu číst, rozumět jejich vzájemným vazbám.

Pokud se na cestu k dosažení finanční jistoty vydáte tak se připravte na to, že pracujete na sobě a pro sebe. Buďte optimističtí, trpěliví a připraveni na úspěchy i nezdary.

K trvalým změnám finanční situace nelze dojít snadno, ani přes noc.