Autenticita: Síla Autenticity & Proč Je Těžké Být Autentický

Síla autenticity & Proč je těžké být Autentický

Autenticita – to, co je nejdůležitější, než že chceme mít osobní svobodu a důvěru říkat, dělat a být tím, kým skutečně jsme, bez obav, jak se to jeví ostatním a co o nás možná řeknou nebo si pomyslí.

Je smutné, že i když můžeme říci, že chceme žít způsobem, který pramení z našich nejhlubších vášní, víry a touhy, většina z nás to nedělá a už vůbec to není jednoduché.

Naši rodiče, učitelé, partneři, přátelé, spolupracovníci, politici, média a další nás naučili, že je mnohem důležitější zalíbit se a zapadnout, než být tím, kým skutečně jsme.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Navíc, mnoho z nás předpokládá, že to, kdo jsme, není dost dobré, a proto se neustále snažíme přízpůsobit nebo se chovat jako ostatní, o kterých si myslíme, že jsou lepší než my.

Nicméně, jak slavný autor a básník 19. století Oscar Wilde tak brilantně uvedl: “Buď sám sebou, všichni ostatní už jsou zabraní.(“Be yourself, everyone else is already taken”)

Co to skutečně znamená Autenticita a jak to vypadá být autentický?

Autenticita je o užívání si nového pocitu svobody být tím, kým skutečně jsme – sami sebou, přirození a bez masky v našich vztazích, naší práci a našem životě.
Vyžaduje to odvahu, odhodlání a důkladnost k tomu:

  • Nahlédnout do sebe sama
  • Říkat celou pravdu (i když nechceme)
  • Být zranitelný
  • Přiznat, vlastnit a sdílet naše skutečné myšlenky, pocity, touhy, nejistotu, vášně, rozpaky, sny a další.

Nicméně, být otevřený a skutečný ve všech těchto věcech (a v dalších) je to, co znamená být v životě autentický.

Pět postupů jak být autentický a sám sebou

autenticita
Zde je pět klíčových postupů, jak použít sílu autenticity ve tvém životě jako cesty k rozvíjení tvých vztahů, zvýšení sebenaplnění a sebeposílení :

Poznej sám sebe – Udělej závazek pro tvůj osobní rozvoj. Zjisti více o tom, kdo jsi. Vyhledávej a přijmi podporu, upřímnou zpětnou vazbu a vedení od ostatních.

Transformuj svůj strach – Není nic špatného na tom mít strach, tím skutečným problémem je odpor a popření strachu. Když si přiznáš, vlastníš, cítíš a vyjádříš svůj strach, máš možnost projít si ním, transformovat ho a využít jeho sílu pozitivně. Postavit se strachu je odvážné a posilující.

Vyjádři se – Buď odvážný a směle říkej, co si myslíš. Řeš konflikty přímo. Vyjádři plně své emoce. Buď zranitelný a opravdový v tom, co si myslíš a jak se cítíš. Ačkoli se můžeš obávat, že navenek to bude považováno za slabost, ve skutečnosti vyjádření se, ti zpřístupní skutečnou svobodu a sílu.

Buď odvážný – Žij, mluv a jednej s odvahou, vášní a opravdově – i když je to těžké nebo děsivé. Jdi za tím, co chceš ve své práci a ve svém životě. A když neuspěješ, což se stane, zkus to znova.

Oslav to, kým jsi – važ si a ceň si toho, co děláš, darů a talentů, které máš. Oslava toho, kdo jsi, není o tom, být arogantní. Je to uvědomění si své vlastní síly a je to klíčem k sebevědomí, naplnění a autenticitě.

Být opravdu sám sebou není pro slabochy, ale jakmile jsi ochotný/a učinit opravdový závazek a zapracovat na tom být skutečný/á – tvůj život, tvá práce a tvé vztahy budou více vzrušující, smysluplné a naplňující!

Autenticita: Může se to týkat i tvého vlastního života?

Často mě více zajímá (alespoň navenek) jak být oblíbený, imponovat ostatním a vypadat dobře, než být opravdový. Obávám se, že pokud budu říkat pravdu, půjdu za tím, co chci, aniž bych bral ohledy – lidé mě nebudou mít rádi, zraním je nebo urazím, nebo nedosáhnu toho, co doopravdy chci.

Může se to týkat i tvého vlastního života?

Mnoho z nás, včetně mě, se docela oprávněně naštve, když vidíme, doslechneme se nebo se setkáme s lidmi, kteří jsou nečestní, falešní nebo prostě skrývají pravdu.

Ale jak často to děláme my sami? Můžeme být docela pokrytečtí, když jde o autenticitu – očekávat ji pořád od ostatních, ale sami nebýt naprosto autentičtí.

To z nás nedělá špatné nebo zlé, to nás prostě dělá člověkem. Autenticita je výzvou skoro pro každého, koho znám, s kým mluvím a s kým pracuji.

Čím častěji si vyzkoušíme, jak je pro nás složité být autentický, tím více budeme schopni a ochotni zbavit se toho, co nám brání být skutečnými. Ale nejprve si musíme se soucitem uvědomit naše vlastní potíže nebo nechuť k autenticitě a přiznat si pravdu.

Existuje mnoho faktorů, které v tom hrají roli – výchova, kulturní vliv, dlouhodobá přesvědčení o tom, co je “vhodné”, a naše vlastní osobní obavy.

Pokud jde o to být autentický, to hlavní pro většinu z nás je, že máme strach.

Nechceme se zabývat tím, co si představujeme jako důsledky autenticity – soudy nebo reakce lidí, naše vlastní obavy a pochybnosti, možné selhání nebo odmítnutí, a další – tak prostě sklapneme a zkusíme zapadnout.

Sklapnout a zkusit zapadnout, jak všichni ze zkušenosti víme, doopravdy nefunguje, nedělá nám dobře, ani nás nevede k ničemu smysluplnému nebo naplňujícímu v našem životě.

Dělat to vede v našich životech k nelibosti, frustraci a nedostatku energie, ale často je to pro nás snadnější, než čelit našemu strachu, říkat pravdu a být plně autentický.

Vyzkoušet si to, co je pro nás těžké na tom být autentický, nám může zpřístupnit naše niternější místa pravdy, a je prvním krokem stát se skutečnější.

Zde je pro tebe několik otázek, které si promysli a poctivě a citlivě zodpověz:

  • S jakými specifickými názory jsi se během svého života setkal/a, co to znamená být autentický a sám sebou, které tě brzdí v tom se plně vyjádřit?
  • Jaké jsou hlavní překážky, které ti stojí v cestě, abys byl/a skutečný/á?
  • Jaké jsou tvé největší obavy, které máš, abys byl/a opravdový/á, říkal/a to, co si myslíš, a šel/la za tím, co od života chceš?

Dovolte sami sobě zamyslet se nad těmito otázkami a uvidíte, co z toho vzejde. Promluvte si o tom s ostatními s empatií a otevřeností.

Zapojení se do takového průzkumu vám může přinést a přinese nové nápady, postřehy a možnosti. Bavte se tím a buďte při tom na sebe laskaví!

Přeloženo z anglického originálu Why It Can Be Hard To Be Authentic, autor Mike Robbins.

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Wiley) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Wiley).

Více info – www.Mike-Robbins.com