Síla autenticity - ŽivotbezHranic.cz

Síla autenticity

A co je nejdůležitější, že chceme mít osobní svobodu a důvěru říkat, dělat a být tím, kým skutečně jsme, bez obav, jak se to jeví ostatním a co o nás možná řeknou nebo si pomyslí.

Je smutné, že i když můžeme říci, že chceme žít způsobem, který pramení z našich nejhlubších vášní, víry a touhy, většina z nás to nedělá a už vůbec to není jednoduché.

Naši rodiče, učitelé, partneři, přátelé, spolupracovníci, politici, média a další nás naučili, že je mnohem důležitější zalíbit se a zapadnout, než být tím, kým skutečně jsme.

Navíc, mnoho z nás předpokládá, že to, kdo jsme, není dost dobré, a proto se neustále snažíme přízpůsobit nebo se chovat jako ostatní, o kterých si myslíme, že jsou lepší než my. 

Nicméně, jak slavný autor a básník 19. století Oscar Wilde tak brilantně uvedl: “Buď sám sebou, všichni ostatní už jsou zabraní.(“Be yourself, everyone else is already taken”)

Co to skutečně znamená být autentický?

Autenticita je o užívání si nového pocitu svobody být tím, kým skutečně jsme – sami sebou, přirození a bez masky v našich vztazích, naší práci a našem životě.
Vyžaduje to odvahu, odhodlání a důkladnost k tomu:

  • Nahlédnout do sebe sama 
  • Říkat celou pravdu (i když nechceme)
  • Být zranitelný
  • Přiznat, vlastnit a sdílet naše skutečné myšlenky, pocity, touhy, nejistotu, vášně, rozpaky, sny a další.

Nicméně, být otevřený a skutečný ve všech těchto věcech (a v dalších) je to, co znamená být v životě autentický.

Pět postupů jak být autentický a sám sebou

autenticita
Zde je pět klíčových postupů, jak použít sílu autenticity ve tvém životě jako cesty k rozvíjení tvých vztahů, zvýšení sebenaplnění a sebeposílení :

Poznej sám sebe – Udělej závazek pro tvůj osobní rozvoj. Zjisti více o tom, kdo jsi. Vyhledávej a přijmi podporu, upřímnou zpětnou vazbu a vedení od ostatních.

Transformuj svůj strach – Není nic špatného na tom mít strach, tím skutečným problémem je odpor a popření strachu. Když si přiznáš, vlastníš, cítíš a vyjádříš svůj strach, máš možnost projít si ním, transformovat ho a využít jeho sílu pozitivně. Postavit se strachu je odvážné a posilující.

Vyjádři se – Buď odvážný a směle říkej, co si myslíš. Řeš konflikty přímo. Vyjádři plně své emoce. Buď zranitelný a opravdový v tom, co si myslíš a jak se cítíš. Ačkoli se můžeš obávat, že navenek to bude považováno za slabost, ve skutečnosti vyjádření se, ti zpřístupní skutečnou svobodu a sílu.

Buď odvážný – Žij, mluv a jednej s odvahou, vášní a opravdově – i když je to těžké nebo děsivé. Jdi za tím, co chceš ve své práci a ve svém životě. A když neuspěješ, což se stane, zkus to znova.

Oslav to, kým jsi – važ si a ceň si toho, co děláš, darů a talentů, které máš. Oslava toho, kdo jsi, není o tom, být arogantní. Je to uvědomění si své vlastní síly a je to klíčem k sebevědomí, naplnění a autenticitě.

Být opravdu sám sebou není pro slabochy, ale jakmile jsi ochotný/a učinit opravdový závazek a zapracovat na tom být skutečný/á – tvůj život, tvá práce a tvé vztahy budou více vzrušující, smysluplné a naplňující!

Hezký den