Posts Tagged efektivní učení

Jak se správně učit – naučte se používat nejdokonalejší organizační nástroj svého mozku

Nejsnadnější prostředek, jak: přepravovat informace do mozku a z mozku ven, tvůrčí a efektivní způsob dělání poznámek, nejdokonalejší nástroj. O čem je řeč? O mentální mapě. Hledáte způsob, jak se správně učit? V učení Vám může bránit i třeba nízké sebevědomí, které je častou příčinou slabých výsledků při učení. Nedovolte, aby vám nedostatek sebevědomí bránil v učení! Podívejte se na toto video. Učte se pomocí: mentálních map, k učivu se vracejte, opakujte si jej a dělejte si přestávky mezi jednotlivými učebními činnostmi. Mozek má přirozenou schopnost vizuálního vnímání – dá se říct, že v tom je prakticky dokonalý. Nemyslí pomocí textů, písmenek a slov, ale pomocí obrázků, které teprve při komunikaci tlumočí do slov. Pro lidský mozek jsou texty jen zdroje dat, které si musí „přeformátovat“, aby s nimi mohl pracovat. Právě proto si obvykle mnohem lépe v paměti podržíme ty informace, které jsme se snažili zapamatovat za pomoci vhodného obrázku.

Přečtěte si více...

7 tipů jak se správně učit pro efektivní učení…

Úspěch ve škole nezávisí pouze na tom, jak chytří jsme se narodili. Daleko více závisí na délce domácí přípravy a zájmu o to, co se učíte. Po pravdě střední a vysokou školu by mohlo dokončit mnohem větší procento lidí, pokud by věnovali dostatek času přípravě, protože většina škol a učiva, které je ve školních osnovách, s trochou cviku a přípravy zvládne skutečně téměř každý… Ale tady je hned první kámen úrazu – ochota věnovat dostatek času přípravě je omezena tím, jak hodně se o předmět, který studujeme, zajímáme. Studium je jako sport; kdo chce být úspěšný, ten musí trénovat. Kdo sportuje, ten musí vědět, jak správně cvičit, kdo studuje, ten musí vědět, jak se správně učit. Jaké jsou tedy správné zásady pro učení? 1. Dostatečný zájem o předmět První problém už jsme nakousli hned v úvodu – nedostatečný zájem o to, co se učíte. Chápu, že ne vždy (zejména na

Přečtěte si více...