Posts Tagged úzkost

Úzkost či provinilost? Zbavte se těchto zbytečností ve svém životě…

Úzkost či provinilost? Zbavte se těchto zbytečností ve svém životě…

Úzkost a provinilost nám brání prožívat štěstí v našem životě… Úzkost, provinilost, obavy a další pocity, kterými se často sužujeme ve svých životech, pro nás nemají žádný skutečný přínos, nikam nás neposunou, nic nevyřeší a akorát nám ubírají čas, který každému z nás byl dán, abychom se zlepšovali, rostli a vytvořili něco úžasného… Zbavte se i Vy pocitů jakou jsou úzkost a provinilost jednou provždy! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cítíte se občas provinile nebo se o něco obáváte? Trpíte různými druhy úzkostí? Zkuste se teď zamyslet nad jednou věcí… Jaký to má smysl? Nic ve svém životě nezměníte tím, že se budete cítit špatně, budete pociťovat úzkost nebo si budete dělat zbytečné starosti. Pokud těmto pocitům či stavům mysli dovolíte přebývat ve svém životě až příliš dlouho, pak se smiřte s

Přečtěte si více...

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Strach je častou příčinou toho, že ve svém životě nejdeme ve směru svých nejniternějších tužeb, přání a snů a raději zůstaneme v zóně pohodlí. Jestliže však pochopíme, k čemu strach slouží a najdeme způsob, jak strachu čelit a překonat jej, vstoupíme na zcela nová území a otevřou se před námi zcela nové obzory a možnosti. V článku najdete konkrétní příklad z praxe, stejně jako návod sestávající se ze 7-mi kroků, jak strach překonat. Začněme však nejdříve obecně…     Co je strach? Strach je vnitřní pocit, který je vzbuzen na základě určitého podnětu např. hluboká propast, nutnost mluvení před lidmi a sdílení svého názoru, pavouk, stísněné prostory, zbraň namířená proti nám, naplněný sál, kde máme přednášet, složit určitý druh zkoušky, apod., díky kterému dojde k uvolnění chemických látek v mozku, které tělo připraví na okamžitou reakci.     Strach je základní reakcí na skutečné či vnímané ohrožení, která nám pomáhá vyhnout se

Přečtěte si více...