Úzkost či provinilost? Zbavte se těchto zbytečností ve svém životě, osvoboďte se a žijte šťastněji…

Úzkost či provinilost? Zbavte se těchto zbytečností ve svém životě, osvoboďte se a žijte šťastněji…

Asi každý chápe, že úzkost či provinilost nám brání prožívat štěstí v životě… Úzkost, provinilost, obavy a další pocity, kterými se často sužujeme ve svých životech, pro nás nemají žádný skutečný přínos… Často se těmito pocity sice sužujeme, pravdou však je, že nás vůbec nikam neposunou, nic nám nepomohou vyřešit a jediné co nám přinesou je to, že nám ubírají štěstí a radost z našeho života… Stejně tak nám berou čas, který každému z nás byl dán, abychom se zlepšovali, rostli a vytvořili něco úžasného… Protože proč žít malý život, když už jste se jednou narodili a dříve či později umřete?   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zbavte se

Přečtěte si více...

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Strach je častou příčinou toho, že ve svém životě nejdeme ve směru svých nejniternějších tužeb, přání a snů a raději zůstaneme ve své zóně pohodlí. Protože je to bezpečnější. Je to pohodlné. Nemusíme proti strachu jít. Nemusíme sebe sama překonávat, tlačit se a přesvědčovat.  Jestliže však pochopíme, k čemu strach doopravdy slouží a najdeme způsob, jak strachu čelit a překonat jej, vstoupíme na zcela nová území a otevřou se před námi zcela nové obzory, horizonty, možnosti a příležitosti. V článku najdete konkrétní příklad z praxe, stejně jako návod sestávající ze 7-mi kroků, jak svůj strach – ať už se týká čehokoliv, můžete překonat i Vy. Začněme však o strachu mluvit nejdříve obecně…     Co je vlastně strach? Strach je emoce či pocit. Strach je vnitřní pocit, který je vzbuzen na základě určitého podnětu např. hluboká propast, nutnost mluvení před lidmi a sdílení svého názoru, pavouk, stísněné prostory, zbraň namířená proti nám,

Přečtěte si více...