Plachost a jak s ní bojovat - ŽivotbezHranic.cz

Plachost a jak s ní bojovat

Plachost je epidemie, která výrazně umenšuje potenciál mnoha dobrých lidí.

Je ale nezbytné to trpět pokud jste právě vy jeden z nich? Ne!

Popíšu vám teď odkud plachost pramení a ke kterému řešení nevyhnutelně spěje.

Plachost: strach z poznávání a seznamování se s ostatními lidmi, často vede ke stažení se do pozadí; tímto může vést k pocitům méněcennosti, osamělosti a depresím.

Tento problém je často zakořeněn v hlubokém nedostatku sebevědomí, které pramení z toho, že máte v sobě hluboko uložené negativní vzpomínky, které slouží jako ‘podklady’ pro tyto pocity.

Tyto negativní vzpomínky zahrnují vzpomínky na ponižování, pocity nemilovanosti, pocity neoceňovanosti, osamělosti, obtěžování atd.

Vysává vás to

Těmto vzpomínkám říkám „parazité na životní energii“, protože z vás doslova vysávají životní sílu. A zatímco tohle dělají, utlumují také pozitivní vlastnosti a projevy životní síly ve vás. Vlastnosti a projevy, které zajišťují, že můžete žít naplno a život si užívat každým douškem.

Některé z těchto vlastností a projevů: „sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty, vnitřní síla, pružnost, vitalita, radost, spokojenost, odvaha, pocit náležitosti, ucelenosti, čistota srdce, smysl života, odhodlání a mnohé další. Všechny tyto vlastnosti dělají z člověka atraktivní a charismatickou osobu. A když je člověk postrádá, je to projevem právě plachosti.

Zbavte se vzpomínek na minulost

Jinými slovy, plachost je jednoduše stav nedostatku životní energie, která je podle mě výsledkem nahromaděných špatných vzpomínek z minulosti.