Monthly archive for Březen 2015

TRÉMA. Jak se jí zbavit?

TRÉMA. Jak se jí zbavit?

Sedím v přední řadě. Cítím, jak mi rychleji buší srdce a začínají se mi potit ruce. Už se to blíží. Moje nervozita stoupá. Vyschlo mi v puse. A už jsem na řadě. Postavím se a řeknu o sobě několik vět. Posadím se a najednou jsem úplně klidná. Takhle vypadala moje tréma mluvit před lidmi. V tomto případě o nic nešlo. Občas chodím na setkání lidí, kteří mají podobné zájmy. Na úvod se vždy kratičce představíme. Moje pocity byly vždy stejné. Tréma, tréma a zase tréma. Jak by to asi vypadalo, kdybych měla mluvit například před plným sálem? Již jen pouhá představa, že hovořím k sálu plnému lidí, ve mně vyvolává neklid. Raději ani nedomýšlím. Vlastně to docela dobře vím… Jako malá žákyně jsem chodila do hudebky. Učila jsem se hrát na piano. A vždy na konci roku byly tzv. přehrávky. Před plným sálem zahrát natrénovanou skladbičku. Každý žák hudební školy něco zahrál. Každý podle

Přečtěte si více...

Spokojený zákazník náš pán?

Kdo platí Vaše mzdy? Není podnikání bez zákazníků. Zákazník je důležitý… Zákazník je zdrojem veškerého našeho konání. Jemu přizpůsobujeme ceny, design, strategii podnikání, vše co děláme, musíme dělat pro dobro a zisk našich zákazníků. Opravdu? Neznamená to, že bychom se měli stát pasivním vykonavatelem přání, jež zákazník má. Šikovný podnikatel dokáže splnit všechna jeho přání – dokonce i ta nevyřčená. Vše v rámci svého podnikání a své obchodní strategie. Dejte zákazníkům odpovědi, dříve než se zeptají. Nedávejte, ale to co neděláte. Český zákazník je rozmazlený a chtěl by všechno. Viděl jsem instalatéry, kteří fušovali do řemesla obkladačům – chtěli vyhovět zákazníkům. Znám podnikatele, kteří své produkty neustále přizpůsobují na míru jednomu zákazníkovi. Není to moc moudré… Moudřejší přístup je hledat zákazníky, kteří chtějí opravdu tu Vaši službu a ne něco jiného – nechtějí individuální úpravu. Vždy, když po Vás zákazník bude chtít něco, co běžně neděláte, tak si dobře rozmyslete, kolik Vás

Přečtěte si více...

UMĚNÍ NASLOUCHAT: Důležitý pilíř Komunikace

UMĚNÍ NASLOUCHAT: Důležitý pilíř Komunikace

Naslouchání je pozorné vnímání toho druhého v naší komunikaci. Jen tak můžeme dosáhnout oboustranně uspokojující komunikace. Podle toho, co ale slyším a vidím kolem sebe, mám dojem, že pro část lidí to znamená mluvit jen o sobě, o naslouchání tomu druhému vůbec nemůže být řeč. Lidé prostě hodně mluví a málo naslouchají. Znáte to? Začnete vyprávět, co se vám přihodilo, a váš posluchač do toho vpadne: „To znám, to já když…..“ „Nám se to stalo taky….“ „To my jsme….“ A rázem se řeč i pozornost přesunou na druhou stranu. Když si představím, že já opanuji jednu půlku hřiště a můj společník tu druhou, tak tím, že se ujal slova, vlezl i na moji půlku a rozpíná se po celém hřišti. Pro mě, jakoby tam nezbylo už místo. Je potřeba věnovat druhému dostatečný prostor. Nechat mu jeho půlku hřiště a bedlivě sledovat, co se na ní děje. Onehdy jsem byla na

Přečtěte si více...

Drama na vrcholku skály a strach

Drama na vrcholku skály a strach

Tady, uprostřed přírody, se ruch civilizace zcela vytratil a naše mysl se mohla dokonale uvolnit. Ne na dlouho. Na vyhlídku se vyšplhala rodinka se dvěma menšími dětmi. Děti nedělaly žádný nepřiměřený hluk. Začaly jen s nadšením zkoumat nové místo. Jejich přirozenost je vedla k objevování nových příležitostí. Mladá žena neměla ale příliš pochopení pro jejich touhu učit se poznáváním a rozvíjet se. Byla zřetelně svázána vlastní úzkostí a strachem. Neustále děti napomínala a všemožně se je snažila znehybnit. Mluvil z ní její strach, s nímž si sama nevěděla rady. Tak jím zaplavovala svoje děti. „Ježíšmarjá, kam to zase lezeš? Chceš spadnout? Koukej si sednout. Copak nemůžeš být chvíli v klidu?“ Pohoda se stala minulostí. Vnímala jsem silné napětí, které prostupovalo tu ženu. Rodilo se v její napjaté mysli a valilo se bez cenzury ven. Uvědomila jsem si, že jsem svědkem toho, jak se může zrodit návyk přistupovat k životu s obavami a úzkostí, který pak člověka mučí víc

Přečtěte si více...

Lídr [Leader] a Následovník [Follower] – 3 rozdíly, které je oddělují…

Lídr [Leader] a Následovník [Follower] – 3 rozdíly, které je oddělují…

V jakémkoliv odvětví lidského počínání k největším odměnám přicházeji ti, jež jsou na daném trhu, v daném segmentu či oblasti lídry. Níže naleznete 3 rozdíly, které vytváří propastný rozdíl mezi lídry a následovníky – jestliže si z daných rozdílů vezmete ponaučení, pak Vám to pomůže udělat další krok k tomu, abyste se jedním z lídrů mohli stát a mohli pobírat odměny, které jsou s leadershipem (vedením lidí) spojeny… Pojďme si je nejdříve lehce definovat pojmy… Lídr [leader] Lídr je člověk, který je v popředí nějaké lidské činnosti. Když je v popředí, pak zná, umí či udělal (má zkušenost) něco, co ostatní nikoliv. Když je v popředí, potřebuje mít kuráž dělat nepohodlné či neprobádané věci a být ochoten podstoupi riziko nejistoty. Když je v popředí, pak také chtě nechtě jde příkladem. Lídr je člověk, který musí být hoden následování. Lídr musí být ztělesněním hodnoty pro ty, kteří jej zvažují následovat. “Když se daného

Přečtěte si více...