24. 7. 2018 0 Comments

Pojďme si prosím pojmenovat to, co nejvíce zabíjí šťastný život. Nazval jsem to zabíječ životů. Jak něco takového definuji? Je to činnost, která nás ničí a činí nás nešťastnými. Ano je to abstraktní.

19. 6. 2016 0 Comments

Možná jste takovou lásku někdy zažili. Možná jste nikdy neměli šanci prožít něco, co se dá nazvat nešťastná láska...  A možná je to něco, co právě teď zažíváte...  Stručný obsah článku...  Víte -

31. 5. 2015 0 Comments

Nedávno jsem psala článek o tom, jak jsem se zamilovala po deseti letech do mého muže. A u mých dcer zažívám něco podobného. Ne že bych je celé roky neměla ráda nebo ony

27. 3. 2014 0 Comments

Sebeláska je v životě každého člověka tak zásadní a důležitá, jako je pro něj důležité dýchat. Nemám na mysli aroganci, namyšlenost, sobeckost a egoismus. Zdravou sebelásku můžeme rozdělit do čtyř základních kamenů: sebeuvědomění, sebeúcta, sebepřijetí a sebestřednost.

10. 3. 2014 0 Comments

Bojovala jsem s velmi hlubokým problémem, který je se mnou celou dobu, co si pamatuji. Dnes ráno při meditaci jsem si řekla o pochopení a byla jsem provedena jedním ze členů mé duchovní

8. 6. 2011 0 Comments

Uvnitř každého z nás je ukryta vědomá či nevědomá touha po propojení se s prvotním zdrojem čisté a všeobsažné lásky, po opětném návratu domů, po návratu do jednoty. K tomuto návratu nám však

18. 5. 2011 0 Comments

Ano opravdu - skutečně existuje způsob, jak získat zpět ex... V následujícím textu rozebereme několik tipů, které Vám pomohou - ať už jste muž a usilujete o ženu nebo jste žena a usilujete