Monthly archive for Červen 2011

Odpovědnost jako povýšenost ega?

Jeden ze silných vzorců mysli mě vedl cestou poznání zkušenosti nazývané odpovědnost. Již samo slovo v sobě skrývá povýšenost ega nad ostatními. Odpovídám za ostatní, jelikož oni sami nejsou schopni odpovědí. Velice silně tato povýšenost byla užívána ve vztahu k dětem. Přitom děti jako jedni z mála umějí na vše odpovídat spontánně a dle své vnitřní intuice a pravdy. Každá energie si přitahuje přesně to, co vytváří. Každá duše je odpovědna za svoji zvolenou cestu osudu a za každou její vývojovou obměnu. Nikomu a ničemu nepřísluší do těchto osobních odpovědností vědomě zasahovat. Též jakékoliv ohledy vedli k ohlížení a odvracení pozornosti od jediného skutečného ohledu – pohledu a vhledu v sebe. Teprve v něm jsem mohl najít skutečnou odpovědnost k sobě a tím i ke všem a všemu.  Pokud jsem tuto odpovědnost v sobě neznal, tak jsem ji hledal kolem sebe a nahrazoval ji falešnou odpovědností za děti, za rodinu,

Přečtěte si více...

Letní slunovrat 21.6.2011

Právě proběhlý letní slunovrat byl v dějinách času tím nejsilnějším. Léto je symbolem odpočinku a uvolnění. Čas dovolených nám symbolicky zesiluje dovolení si věnovat se sobě a vyvázání se z matrixových pout. K tomu abychom k tomuto nejsilnějšímu uvolnění mohli dojít, bylo zapotřebí zesíleného rozpomenutí se na největší naše inkarnační bloky, které jak na mentální, tak i na fyzické úrovni, nám dosud znemožňovaly udržovat si stálé vibrace lásky. Proto dny před tímto slunovratem byly psychicky velmi náročné, aby po proběhnuvším slunovratu mohla nastat silná detoxikace a očista těla. Nejdříve potřebovala proběhnout očista na mentální úrovni. Nikdo cokoliv za nás nemůže očistit, pouze nás podpořit. Proto tyto tlaky musely zesílit, abychom si po jejich zvládnutí ještě silněji mohli vážit myšlenkové svobody a volnosti a k omezujícím myšlenkovým vzorcům se již nenavraceli. Jelikož vše vychází z naší božské podstaty, z našeho nitra směrem vně, tak po myšlenkové očistě následuje očista hrubohmotnější vibrace

Přečtěte si více...

Ach to odkládání – nedalo by se odložit?

Odkládání, patří mezi nejčastější sabotéry našeho úspěchu! Všichni asi známe situace, kdy jsme byli naprosto nadšeni pro nějakou věc, akci, kterou jsme hodlali udělat. Cítili jsme uvnitř spousty energie a chuti udělat určitý krok a taky jsme si mnohdy uvědomovali, co nám to přinese, jak to potom bude fajn, až to uděláme. Pociťovali jsme už dopředu úlevu a určitou formu naplnění díky představě události v budoucnu.  Ani nevíme proč, ale v daný moment jsme onu akci neudělali. Nejčastěji z nějakého logického důvodu…. Například: Chtěl jsem tam zajít, ale stejně tam teď nebudou… Teď běhat nepůjdu, zítra bude lepší počasí… Po čase po zamýšlené akci až na občasné rozpomenutí se a stejně rychlé zapomenutí, nezbyla ani zmínka, prostě jsme zapomněli udělat tu úžasnou věc. V lepším případě, pokud si své plánované aktivity zapisujeme do nějakého diáře nebo plánovače, zby nesplněný úkol, do kterého se nám vůbec nechce. No, a tak ho

Přečtěte si více...

Ženský magnetismus a přitažlivost pro muže: Jak si získat muže…

Nestačí být jen hezky upravená, oblečená a nalíčená. To jak vypadáte vám sice často otevře dveře, ale abyste získaly muže a dlouhodobý vztah, tak zkrátka musíte být těchto vnitřních vlastností majitelka a co nejsilněji a bez zábran je vyzařovat. Takže to po vás bude vyžadovat, abyste dříve než budete mít jakkoliv úžasný vztah, měla skvělý vztah sama se sebou. Váš vztah s partnerem totiž nebude nikdy zcela ideální, dokud nejste spokojená jako „singl“. Dokud nejste nadšená ze svého života jaký právě teď je, jak žijete, jak se bavíte, co děláte, jaké máte kamarády, i když jste sama, pak hledáte vztah s mužem jen proto, aby vyplnil něco, co vám chybí – naplněný život. A muž – váš potenciální partner vám tak slouží pouze jako emociální berlička. Ovšem tento stav, toto nastavení mysli příliš křičí do světa a odpuzuje muže vašich snů. Šťastný vztah se skládá ze dvou šťastných lidí. Štěstí je o vnitřním postoji, není o

Přečtěte si více...

Tři druhy vnímání

K tomu abychom v sobě vědomě probudili božský zdroj jednoty, potřebujeme jako lidé projít 3 fázemi vnímání skutečností. První je vnímání rozumem čili myšlenkové. V tomto vnímání využíváme rozum, který vše kolem nás analyzuje a zprostředkovává nám poznání nás samotných skrze vnější námi projikovanou realitu. Druhé je vnímání citové čili pocitové. Toto vnímání k nám promlouvá skrze smysly fyzického těla a přináší tak poznání fyzické schránky na jejím povrchu i v jejím nitru. Třetí vnímání je duchovním poznáním jednoty všeho a všech. Toto poznání přestává být vnímáno, ale stává se vlastním stavem skutečného bytí. Umožňuje nám splynout s veškerenstvem v projevené jednotě. První dva druhy vnímání nás připravují emocionálně i fyzicky na možnost přijetí energie božské jednoty. Abychom tuto energii dokázali tělesně i emocionálně přijmout a projevovat, musí naše nervová soustava projít těmi největšími zátěžemi, aby ji nově příchozí energie původního zdroje nespálila. Proto naslouchejte, pokud tak chcete, více jak

Přečtěte si více...

Jedinečné období teď

Všichni se nacházíme v jedinečném období. Na každém z nás je, jak této příležitosti využije. Pro jednoho čas končí a již slyší, jak ho opět doma vítají, pro druhého se čas zhušťuje a tím i jeho problémy a potíže sílí. Každý má možnost volby. Teď už je to jen o nás. Poznání duše se scelilo. Lidstvo je na pokraji sjednocení. Sjednocení je návratem do jednoty. Jediný kdo tomu brání je jedinec, každá osoba, naše jedinečnost a osobnost. Jedinečnost je opak jednoty. Proto volí každý osobně, jedinečně buď v zájmu lásky, jednoty a celku nebo v zájmu strachu, bolesti a utrpení. Láska je v každém z nás, někdo ji již vnímá a jiný blokuje svojí volbou. Proto všechny její bloky budou postupně, však se vzrůstající razancí, uvolněny. A já s veškerou silou lásky mé toto uvolnění posiluji. Otevírám své srdce dokořán, rozsvěcuji jeho paprsky vše co žádá býti rozsvěceno. Léčím a

Přečtěte si více...

Životní průlom ve Vašem životě

Životní průlom ve Vašem životě

Často se dočteme v různých moudrých knihách o tom, jak bychom měli najít své poslání. Nebo jste to možná již slyšeli od některého ze svých poradců, mentora nebo kouče…  Přesto taková spousta lidí jde svým životem bez cíle, chovají se jako ztracení a směřují právě tam, kam je sám život zanese – kam je zanesou vlny, které jim často přepadávají přes hlavu, místo toho, aby: směřovali správným směrem a naplnili své osobní poslání zde na zemi, dali smysl svému životu a naplnili svůj potenciál…  Následně se diví, že se buď nemohou nadechnout (obrazně řečeno) nebo, že je moře jménem život vyvrhne na pobřeží, kde vůbec nechtěli být.    A to se nám stane vždy, když ztratíme z mysli své poslání, nebo vůbec nevíme, co jím je… Znát své životní poslání jinými slovy znamená znát ten důvod, proč jsme se narodili – vyšší smysl našeho bytí, důvod našeho života. Protože já

Přečtěte si více...

V jednoduchosti je skryta síla dokonalosti

Uvnitř každého z nás je ukryta vědomá či nevědomá touha po propojení se s prvotním zdrojem čisté a všeobsažné lásky, po opětném návratu domů, po návratu do jednoty. K tomuto návratu nám však dosud bránili různé myšlenkové vzorce nebo bloky fyzického těla. Tyto omezující vzorce jsme živili naším strachem, který pocházel z velkého množství informačního šumu z našeho projikovaného okolí. Ve skutečné jednotě však je absolutní a všeobsažné ticho, zdroj všeobjímající nicoty a projevené bezpodmínečné lásky. Tato láska nepotřebuje žádných myšlenek, slov ani skutků, proto jsme ji dosud nemohli zcela poznat ani slyšet. Tato láska absolutně vše dematerializuje, odhmotňuje. Proto se naše těla postupně zjemňují a uvolňují se naše myšlenková pouta. Pomocí jednoduchého dýchacího cvičení můžeme meditativně uvolnit jakýkoliv blok v mysli nebo fyzickém těle, jakékoliv psychické trauma nebo sebevětší fyzickou nemoc a trýzeň. Vše záleží na hloubce prožívaného, na upřímnosti v našich srdcích a na hloubce naší víry. Skrze

Přečtěte si více...