Úspěch: 12 Nejdůležitějších Principů Úspěchu Podle Napoleona

Co je nejdůležitější pro Úspěch…? #12 Principů Úspěchu Napoleona Hilla…

Zrovna tento týden jsem dostal od svého koučink klienta otázku pro Úspěch…

Co je nejdůležitejší k úspěchu?
Je to vytrvalost, touha a co ještě?

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Přiznám se, že jsem o tom na chvíli musel přemýšlet…

Protože většina věcí, které jsou pro úspěch nezbytné jsou známé, ale otázka “co je nejdůležitější” je jiná, jde jaksi více k jádru problému, jde více k věci.

A musím se přiznat, že na ní nemám 100% odpověď. Pravděpodobně ani jedna odpověď neexistuje – a pokud ano, tak mi dejte vědět do komentářů níže…  🙂

 

úspěch, úspěchu, napoleon, napoleon hill, princip úspěchu, principy úspěchu,

 

Věřím tomu, že pro každého člověka se to bude malinko lišit v závislosti na jeho talentech – zároveň pro každého člověka bude hrát roli více faktorů, které ho dovedou k úspěchu.
Tady je to, co jsem danému člověku odpověděl…

Dobrá otázka. Nevím, co je nejdůležitější, hraje roli více faktorů – určitě je důležité věřit, že to zvládnu, myslet správným způsobem, to je asi nejtěžší…
Disciplína, také důležitá.
Ochota překonávat strach, pochyby, nepohodlí, je toho více.
Když budete v kontaktu se svým mentorem při aktivitě, kterou budete dělat,
a řeknete mu s čím se potýkáte, tak Vám bude schopen říci, na zlepšení čeho se máte zaměřit.

 

Věřím tomu, že je to nejlepší možná odpověď, jakou jsem mu mohl dát.

Ono by bylo jednoduché, kdyby Vás jedna věc přivedla k úspěchu, kdybyste se té jedné věci měli držet a dělat jí a postupem času byste se dostali k úspěchu.
Z mé zkušenosti se však jedná o více věcí a zároveň se v průběhu času mohou měnit.
Dejme si příklady toho, co mám na mysli.
Někdo má třeba přirozeně skvělou sebedisciplínu a nemusí na tom až tolik pracovat – potřebuje mít jen SPRÁVNÝ DŮVOD PROČ má něco dělat (většinou se jedná o nějaký výsledek nebo něco, co je pro nás hodnotné – sen, cíl, ambice) a pak už prostě jen vykonává denní rutinu, díky které požadovaného výsledku dosáhne.
Na druhou stranu takovému člověku může například chybět správné nastavení mysli a víra – takže je sice disciplinovaný v aktivitě, kterou potřebuje vykonávat, pro dosažení výsledku, po němž touží, ale není až tak disciplinovaný v tom, že si hlídá to, o čem celý den přemýšlí, často myslí negativně, pochybuje a tím pokulhává jeho víra a proto ani výsledky nejsou zdaleka takové, jaké by měl, kdyby jeho myšlení a konání bylo v souladu.
Protože samotnou disciplínou sice dokážete hodně, ale Vaše vlastní pochyby a strach Vám budou zbytečně házet klacky pod nohy na Vaší cestě k vytyčenému cíli.

Co je důležité teď, se rovněž může změnit…

Pochopte také, že se zaměření na to, co je pro Vás pro dosažení úspěchu důležité právě teď, může v průběhu času změnit.
Protože se prostě vyvíjíte, rostete, zlepšujete a některé věci, které pro Vás zpočátku mohly být prostory ke zlepšení, najednou nejsou, protože jste je vyladili a mnohem více důležité pro Vás bude něco jiného než tomu bylo na počátku Vaší cesty.
Proto z mého pohledu nelze jednoduše odpovědět na otázku “co je nejdůležitější pro úspěch” …

Ledaže bychom mluvili o vytrvalosti – protože tu, když rozvíjíte a pilujete, Vám pomůže v průběhu času překonat jakékoliv nedostatky, které máte a neumožní Vám vzdát se do té doby, než dosáhnete toho, co hledáte…

Lze však jednoduše odpovědět na otázku…

Co je nejdůležitější pro úspěch právě teď a právě ve Tvé situaci…

Protože to nám velmi zužuje situaci a čas a tak odpověď může být mnohem konkrétnější…
A už je to něco, na co Vám velmi dobře odpoví dobrý mentor nebo kouč.
Když svému kouči nebo mentorovi řádně popíšete situaci, se kterou se potýkáte, tak bude schopen identifikovat, co potřebujete udělat, abyste změnili to, co dostáváte na výstupu.
Jestliže si tedy chcete zjednodušit život a hledáte někoho, kdo Vás povede na cestě k Vašemu úspěchu a bude Vám dávat rady, pak doporučuji, abyste si svého kouče nebo mentora našli.
Můžete to udělat i přes tento web zde: Kouč & Mentor

Nejdůležitější Principy Úspěchu dle “Myšlením k Bohatství“…

Když už jsme u toho úspěchu, pojďme si shrnout nejdůležitější principy z Knihy Myšlením k Bohatství od Napoleona Hilla, které Vám k úspěchu rozhodně pomohou…

Následující sumář je jen seznam věcí, ale nedává odpověď na otázku “jak to udělat” – k tomu doporučuji si přečíst celou knihu, vidět film nebo si prostě sednout se svým koučem či mentorem. 

1] Co je důležité k úspěchu: Myšlenky mají váhu

Každá myšlenka, která ve Vaši mysli přebývá Vám buď k úspěchu pomáhá nebo Vám nepomáhá – pozitivní myšlenky a myšlenky plné naděje a víry Vás ve Vašem počínání přibližují k cíli. Negativní myšlenky, pochyby a strach Váš úspěch oddalují…
Dejte pozor na to, na co myslíte a vyhoďte ze své hlavy myšlenky, které Vám neslouží, nechte tam jen ty, které Vás posouvají vytouženým směrem.

2] Co je důležité k úspěchu: Touha

Abyste v životě někam došli, musíte mít touhu. Ve svém životě se nepohnete, pokud nemáte touhu se pohnout.
Můžete mít milióny příležitostí, můžete mít zlaté sele na stříbrném podnose, ale pokud nemáte touhu, nemáte určitou hladovost pohnout se kupředu, nezměníte se, nic se nestane a stále budete stát na místě.
Navíc Vás bude napadat 2 miliardy výmluv proč něco nejde, nebo proč něco nemůžete udělat, které Vás přesvědčí k tomu, nic nezměnit, zůstat na místě.
Mějte touhu.

3] Co je důležité k úspěchu: Víra

Musíte věřit v sebe. Musíte věřit v to, co chcete udělat. Musíte věřit, že je možné dosáhnout toho, čeho chcete.
Máte-li spíše víru, že to možné není (jinými slovy pochybujete), nemáte šanci dosáhnout toho, čeho chcete…
K tomu Vám může pomoci princip autosugesce nebo také někdy říkáme afirmace.

Princip Autosugesce / Afirmace

Je známo, že člověk a lidská mysl nakonec uvěří všemu tomu, co dostatečně dlouho opakuje.
Stokrát nic umořilo vola. Chcete-li něco ve svém životě změnit, musíte mluvit o tom, co teprve bude tak, jako by to už bylo.
A ještě lépe to funguje, když slova prodchnete citem a zároveň si to, co chcete, aby se stalo, budete představovat.
Pochybujete-li o sobě, říkáte-li, že něčemu nevěříte, nebo že máte nízké sebevědomí nebo, že něco nemůžete či nejste schopni zvládnout a budete to stále říkat, pak máte pravdu a není Vám pomoci.
Zkuste raději říkat, že něčemu věříte, nebo že je něco možné a uvidíte, co se stane.

4] Odborné znalosti

Musíte mít určité odborné znalosti. Lidé rádi následují ty, kdo mají praktické znalosti a zkušenost než ty, kteří jsou pouze laiky a disponují obecnými informacemi.
Je to totiž mnohem bezpečnější. Vezměme si příklad s mozkovým chirurgem – vybrali byste si na svou operaci mozku toho, kdo má největší reklamu nebo toho, který Vám byl doporučen na základě odborných znalostí, praktických zkušeností a pozitivních výsledků?
Jestliže chcete uspět v čemkoliv, potřebujete usilovat o to, abyste se stali profesionálem v dané oblasti a měli praxi – není to jen o teorii.
Na druhou stranu, nemusíte vědět všechno sami – můžete využít sílu mozkového trustu a spojit se s dalšími odborníky a profesionály, kteří jsou skvělí v tom, v čem Vy třeba nejste, protože skutečný úspěch a život bez hranic je hra týmů, nikoliv jednotlivce – ač třeba sami začínáte.

5] Představivost

Cesta k úspěchu není vždy přímá a jasná. Naopak většinou má mnoho různých zákrut a někdy nás dovede do situací, ve kterých jsme ještě nikdy nebyli a tak potřebujeme použít svou představivost, abychom danou situaci, výzvy a problémy zvládli.
Což je možné, protože člověk může stvořit cokoliv, co si dokáže představit.
Čím více používáte svou přirozenou schopnost představovat si, tím více ji rozvíjíte a tím více se stáváte kreativní a jste schopni vymyslet různá řešení mnoha různých problémů, sestavovat různé praktické plány a v konečném důsledku se posunout z místa kde jste tam, kde chcete být.
Uvědomte si, že vše, co kolem sebe dnes vidíte, bylo kdysi jen pouhou myšlenkou, jen pouhou představou někoho, kdo danou představu zformuloval a přenesl do reality.
Představujte si to, co chcete, aby se stalo. Přestaňte s představami strachu, pochyb, pohrom, protože ty se Vám také zrealizují – viz. bod 1, kdy jsme se bavili o tom, že myšlenka má váhu.

6] Plánování a cíle

Jestliže neplánujete, automaticky plánujete neúspěch. Náš mozek není schopen pracovat na neurčitých věcech.
Potřebujete mít jasnou představu, jasně stanovený cíl, který budete schopni uchopit a dosáhnout.
Při plánování cílů dobře funguje metodika SMART.
Máte-li cíl, můžete dále naplánovat aktivitu a plán, která povede k jeho dosažení.
Jestliže první plán selže, tak prostě vymyslete nový – dočasná porážka neznamená trvalý neúspěch a to do té doby, dokud se sami nevzdáte.

7] Rozhodnost

Lidé mají často dobré myšlenky a skvělé plány, ale je mnoho těch, kteří prostě jen přemítají, vymýšlejí a nikdy se nepustí do akce.
Když se jedná o to, aby projevili svou rozhodnost a pustili se do díla, tak raději otálejí a akci nepodstoupí s tím, že jejich plány ještě nejsou dost dobré, že jejich dílo ještě není dost dokonalé, že ještě musí počkat.
Úspěšní lidé jsou však lidé rozhodní – dělají rozhodnutí a těch se drží do té doby, dokud fungují a v případě potřeby své rozhodnutí upraví…
Rovněž se rozhodují, že budou konat – neznamená to, že by vše měli dokonalé, nebo že by se vše na první pokus povedlo, ale tím, že jsou v akci, mají možnost vytestovat své ideje a představy v praxi a posléze je upravit, pakliže to situace vyžaduje.
Na základě těchto úprav pak vychytají mouchy, které potřebují a postupně se více a více přibližují ke svému cíli, k úspěchu.

8] Vytrvalost

Nic hodnotného se nestane přes noc. Je to určitý proces. A proto je potřeba být vytrvalý a také trpělivý.
Kolik lidí bylo, kteří něco začali, měli elán, touhu a nadšení, ale po týdnu či 14-ti dnech to vzdali.
Mnoho lidí je profesionálními vzdávači – když něco začnou, málokdy to dokončí. O takových lidech však nikdy neuslyšíte – nikdo je neoslavuje.
Jestliže Vaše úroveň vytrvalosti není na patřičné úrovni, vězte, že vytrvalosti se dá naučit – prostě se rozhodněte, že kdykoliv upadnete, znovu se rozhodnete vstát a pokračovat ve své cestě, aniž byste sama nad sebou zlomili hůl.
Na druhou stranu vytrvalost bez moudrosti je dogmatismus – a to není nikdy dobré.
Buďte vytrvalí a stále směřujte vytyčeným směrem, ale přitom se měňte, zlepšujte a obměňujte přístup – pokud Váš současný přístup nenese výsledky, které chcete – buďte flexibilní, ale nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte.

9] Síla mozkového trustu – spolupráce

Dvě hlavy ví víc než jedna. Tým mozků, které mají praktické znalosti a zkušenosti v oboru, kde chcete dosáhnout úspěchu nelze ničím překonat.
Sami toho zmůžeme jen velmi málo, ale ve spolupráci s dalšími podobně zaměřenými a nasměrovanými jedinci můžeme dosáhnout čehokoliv.
Sami jsme všichni omezeni našimi znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, časem, penězi – spolupracujeme-li, stáváme se neomezenými.
Navíc se nám tak do rukou dostaten síla organizovaného a inteligentně usměrněného vědění…
Najděte tedy někoho, kdo směřuje podobným směrem, jako chcete Vy a když dáte hlavy dohromady, budete mnohem rychleji tam, kam se chcete dostat.

10] Tajemství sexuální transmutace

Pohlavní žádost je pravděpodobně nejmocnější lidskou touhou – lidé hnaní touto touhou projevují intenzivní obrazotvornost, odvahu, sílu vůle, vytrvalost a tvořivost.
Je-li tato touha po pohlavním styku odvedena tvořivým směrem, zachovává si tato motivační síla všechny své schopnosti, které lze použít jako mocných tvůrčích sil v jakékoliv oblasti lidského počínání a dosáhnout díky tomu úspěchu a bohatství.
Transmutace (přeměna) sexuální energie, která je přirozená a silná, vyžaduje silnou vůli jedince, ale když ji zvládnete, budete schopni tvořit velké věci.
Existuje souvislost mezi úspěchem a silným libidem (silnou pohlavní sexuální touhou) – velkého úspěchu dosahují ti lidé, kteří dokázali přeměnit sexuální energii a věnovat tuto energii něčemu tvořivému.

11] Podvědomí

Podvědomí je část mysli, které pracuje ve dne v noci a pomáhá nám uskutečňovat to, o čem nejvíce přemýšlíme. 
Nemůžeme své podvědomí zcela kontrolovat, ale můžeme jej ovlivňovat – zejména tím, o čem nejvíce času přemýšlíte. 
Když přemýšlíte o negativních věcech, ze kterých máte strach, tak se vím více takových věcí začne stávat a stejně tak tomu bude, když budete přemýšlet o věcech pozitivních. 
Podvědomí je jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Když mu budete dávat pozitivní podněty v podobě Vašich cílů, plánů a vizí, postupně se k těmto věcem budete dostávat. Budete-li mu dávat negativní podněty, budete strádat.
Mnohem efektivněji svou podvědomou mysl budete ovlivňovat myšlenkami spojenými s určitými kladnými emocemi – jako touha, víra, láska, sex, nadšení, romantika, naděje, vděčnost.

12] Strach

Na své cestě k úspěchu budete muset porazit 3 nepřátele – nerozhodnost, pochyby a strach. 
Existuje 6 základních strachů, které lidé mívají – strach z bídy, z kritiky (co si o mně lidé pomyslí), o zdraví, ze ztráty láasky, ze stáří a ze smrti. 
Ostatní strachy se odvozují od těchto 6-ti základních.
Strach je stavem mysli a není to realita, je to naše představa, která vypadá reálně a proto většina lidí když se strach objeví, zkoprní a přestanou usilovat o to, co chtěli a zastaví se. 
Odvaha je však to, co odlišuje vítěze od průměrných – a odvaha není absence strachu, je to spíše to, že jdete udělat to, co je potřeba i přes to, že máte strach a postupně tak rozšíříte svou zónu pohodlí a strach časem pomine. 

Tady to máte… Užívejte to.

Přečíst si článek většinou nic moc neřeší. Až teprve aplikací těchto 12 principů zažijete efekty, které hledáte. 
Výše uvedené body nejsou detailně rozebrány, chcete-li se do jednotlivých kapitol ponořit hlouběji, zakupte si knihu Myšlením k Bohatství, podívejte se na film a nebo se domluvme na setkání… 
Mějte skvělý den. 
.