Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? [Bonusový Příklad: Denní Rutina, kterou můžete ihned okopírovat…]

Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? [Bonusový Příklad: Denní Rutina, kterou můžete ihned okopírovat…]

Článek pojednává o tom, jak zvládnout sebeřízení z pohledu zvládnutí řízení (vedení) sama sebe a svých aktivit s ohledem na svůj čas v průběhu dne. Jinými slovy, jak řídit (vést) sama sebe a svůj čas tak, abyste byli efektivnější v tom, co děláte a rychleji a snadněji dosáhli met, kterých toužíte dosáhnout… V článku se s Vámi rovněž rozdělím o příklad denní rutiny, kterou bezprostředně můžete aplikovat do svého denního rozvrhu.   Vysvětlení pojmu Sebeřízení… Obecně se pojem sebeřízení užívá pro popis procesu sebe-zlepšování – tedy práce sama na sobě, nebo-li rozvoje osobnosti. Sebeřízení je české slovo, které vzniklo překladem anglického slova Self-Management – které popisuje proces, při kterém dochází ke zlepšování sebe sama a dělí se na 3 fáze: Sebepoznání – jakmile poznáte sama sebe, své silné stránky a stránky pro zlepšení, Seberozvoj – můžete sama sebe rozvíjet, Sebehodnocení – a hodnotit a opět se případně vrátit k seberozvoji…   Sebeřízení jak

Přečtěte si více...

Čchi kung je komplexní cesta za štěstím. A dnes na ni už vyrážíme i z Brna.

V Brně se od roku 2013 učí nejrozšířenější styl čchi-kungu u nás – styl Orel v hnízdě. Co to ten čchi kung je? O tom jsem u sebe na blogu kdysi napsala celý článek Co je to vlastně ten čchi kung?, protože mi přišlo velká škoda, že něco tak účinného zná u nás tak málo lidí… Bývaly doby, kdy zájemci z jihomoravského kraje museli jezdit až za Plzeň na víkendové semináře. A bývalo nás dost. Ta několikahodinová cesta z Brna do Vidžína, malé vesničky na západě České Republiky na bývalou faru uprostřed lesů a luk nám za to stála i v zimě a za hrozících povodní. Vždyť víkendové čchi-kungové semináře měly vždy velkou sílu nabít nás novou a notnou dávkou energie (čchi) a uvolnit v nás všechno, co se během uplynulých měsíců zablokovalo. No a jako bonus jsme dostávali úžasné jídlo a v neposlední řadě i opětovné setkání  s “orlími” přáteli

Přečtěte si více...

Holka od cirkusu

Holka od cirkusu

Pokud žijeme vědomě, dokážeme ovládat nejen naše emoce, ale i celý svůj život. „Prej vypadáš jak holka vod cirkusu,“ řekl s lehkým pousmáním dívce, kterou držel za ruku. „Říkala to máma,“ dodal. Bylo to, jakoby jí vrazil do srdce otrávený šíp. Nezmohla se na slovo, jen se snažila udusit v sobě tu děsivou bolest. V hlavě jí zněla jen to „holka vod cirkusu“ a před vnitřním zrakem se míhaly představy ušmudlané a zmalované slečinky s nevalnou minulostí i budoucností. Uviděla sama sebe jako totálního vyvrhele společnosti, a tak kromě bolesti zažívala i strach z odmítnutí a osamocení. Říká se, že čas vše zhojí. Na tuhle ránu tak docela nestačil. Každá bolest, kterou v sobě uzavřeme, má totiž snahu přitahovat k sobě další a růst a bobtnat někdy až do obludných rozměrů. Bolest s ní žila ve svém zapouzdřeném stavu mnoho let. Občas o sobě dala vědět a připomněla se, třeba když přijel cirkus. Každý z nich žil už dávno svůj

Přečtěte si více...

Jak na peníze? Umíte správně zacházet se svými penězi?

Každému z nás se určitě líbí představa snadno zhodnocených peněz – jako třeba nechat je ležet na spořícím účtu. Jenže v dnešní době nám banky takových možností opravdu zrovna moc nenabízejí. Můžeme s tím něco udělat? Jak zhodnotit peníze? Jednou z variant, kterou v poslední době zvažuje mnoho investorů, jsou cenné papíry – akcie, dluhopisy, a další. Pokud však patříte právě do této skupiny investorů, rozhodně se mějte na pozoru. Ne všechno je doopravdy tak, jak to na první pohled vypadá. A co za tím stojí? Co jiného, než zase peníze. Ale ty nové. Do oběhu se totiž stále vkládají nové a nové peníze, které se neustále tisknou (s touto aktivitou jste se mohli setkat pod názvem kvantitativní uvolňování). Ano, tato aktivita sice pomohla v několika posledních letech vydělat hezký balík peněz třeba zrovna díky akciím a dluhopisům (cca 30 – 60%), ovšem málokdo si uvědomí, že důvodem k tomu byl právě přebytek peněz. Pojďme se tedy

Přečtěte si více...

Pozor na syndrom vyhoření

Pozor na syndrom vyhoření

Také se vám stává, že trávíte dny bez úsměvu, do práce přicházíte naštvaní, a nepříjemní na lidi kolem sebe? A z práce se vracíte víc unavení než byste měli? Skolí vás často každá nemoc? Ztrácíte svou vlastní osobnost? Zkuste si teď odpovědět na následující otázky: Je poslední dobou to jediné, na co máte chuť, se někam zavřít a mít klid? Máte pocit, že už to nikdy nebude lepší? Myšlenky na lepší zítřky jsou v nenávratnu? Ztratili jste motivaci, ideály a sny? Radost z dobře vykonané práce je pouhá fráze? Nebaví a unavuje vás kontakt s klienty nebo kolegy? Připadá vám, že všichni jsou myšlenkově na hony vzdálení od vás? Máte pocit, že vám nic nejde, nic se nedaří? Máte deprese? Upínáte se k obyčejným běžným věcem a omezujete kontakt s lidmi? Už jste slyšeli o termínu SYNDROM VYHOŘENÍ? Pravděpodobně jím trpíte, pokud jste si na většinu výše uvedených otázek odpověděli ANO. Tento syndrom může postihnout každého z nás,

Přečtěte si více...

Osobní rozvoj má smysl!

Osobní rozvoj má smysl!

Osobní rozvoj je něco, pod čím si každý z nás představí něco jiného. Účelem tohoto článku je přinést důvody, proč je pravidelné sebevzdělávání pro náš úspěch nesmírně důležité? Proč je tedy pro náš úspěšný život nezbytné neustálé vzdělávání skrze články, knihy, videa, přednášky či vzdělávací programy? 1) Váš rybník myšlení se rozšíří Čtením, posloucháním či sledováním různých materiálů od úspěšných lidí se začínají dít pozoruhodné věci. Ta nejdůležitější věc je, že začnete více přemýšlet o tom, co v životě chcete, a zároveň získáte i jistý nadhled nad naším “systémem”. Na chvíli se z vás asi stanou snílci, což je v počáteční fázi dle mého názoru velmi důležité. To z toho důvodu, že si ujasníte, co v životě chcete, jaké je vaše poslání, vaše přání, vaše cíle, jestli jste na správné cestě atd. Dávejte však pozor, ať v této první fázi nesetrváte příliš dlouho, protože další fází je akce. Poté co si naplánujete, vysníte a napíšete vše o tom, co chcete, musíte

Přečtěte si více...

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Strach je častou příčinou toho, že ve svém životě nejdeme ve směru svých nejniternějších tužeb, přání a snů a raději zůstaneme ve své zóně pohodlí. Protože je to bezpečnější. Je to pohodlné. Nemusíme proti strachu jít. Nemusíme sebe sama překonávat, tlačit se a přesvědčovat.  Jestliže však pochopíme, k čemu strach doopravdy slouží a najdeme způsob, jak strachu čelit a překonat jej, vstoupíme na zcela nová území a otevřou se před námi zcela nové obzory, horizonty, možnosti a příležitosti. V článku najdete konkrétní příklad z praxe, stejně jako návod sestávající ze 7-mi kroků, jak svůj strach – ať už se týká čehokoliv, můžete překonat i Vy. Začněme však o strachu mluvit nejdříve obecně…     Co je vlastně strach? Strach je emoce či pocit. Strach je vnitřní pocit, který je vzbuzen na základě určitého podnětu např. hluboká propast, nutnost mluvení před lidmi a sdílení svého názoru, pavouk, stísněné prostory, zbraň namířená proti nám,

Přečtěte si více...

Bojovník nezná slovo: Nemám

Bojovník nezná slovo: Nemám

Mentalitu lidí můžeme rozdělit na dvě skupiny: mentalitu vojáka a mentalitu bojovníka. Když lidé řeknou slovo NEMÁM, člověk s s mentalitou vojáka nic neudělá: nemám, nedodali, nemám peníze na podnikání takže nepodnikám, nemám talent, není správná doba. Lidí mají výmluvy a s tímto myšlenkovým nastavením nedosáhnou svých cílů. Mentalita bojovníka je nastavena přesně naopak. Bojovník pokud něco nemá, ať už jsou to peníze, atd., bere to jako výzvu pro akci. Je to skvělá příležitost k akci. Místo, aby NEMÁM akci zastavilo, spouští jí. Lidé když něco nemají obvykle proto nic neudělají, mají plno výmluv, že to nedokážou. Je to častá chyba v jejich myšlení. Už jsou tak naprogramovaní. Mysl vojáka se vymlouvá (naříká), že něco nemá. Voják je poslušný a snaží se plnit rozkazy z vyšších pozic, jinou, možnost nemá. Pokud přepnete na mentalitu bojovníka vždy, když vyrážíte do neznáme akce, je jasné že se posunete, třeba jen o pár kroku

Přečtěte si více...

Jak se sebedůvěrou a bez zábran projevit sám sebe??

Jak se sebedůvěrou a bez zábran projevit sám sebe??

Před dvěma lety jsem celá rozklepaná seděla u večeře s člověkem, který tak jemně, a tak uklidňujícím způsobem našlapoval kolem té velké úzkosti, která se mě pár dní předtím zmocnila. Znáte ten pocit, kdy po něčem velmi toužíte, ale nemáte dost sebedůvěry toho dosáhnout?? Cítíte, že velmi dobře víte, co chcete, ale máte dojem (a velmi oprávněný dojem), že je to nad Vaše síly? Že ve Vás cosi je, ale nemáte dost sebedůvěry, abyste to projevili? Že nevíte, jak projevit sám sebe? To Vaše nejhlubší, nejopravdovější Já? Touha zamířit tím směrem je ale příliš velká. Je to jako by Vás něco hnalo. Jakýsi prudký proud, ale Vy jste narazili na své hranice. A vždy, když se zvedne další mocná vlna, praští to s Vámi ještě víc. Víte, že pokud ty hranice nerozbijete na kousky, rozbijete se tam na kousky Vy sami… Víte, že šťastní budete jen v okamžiku, kdy půjdete s plnou sebedůvěrou s tím prudkým

Přečtěte si více...

Test pro Akceleraci Vašeho úspěchu: 7 otázek, které pozmění Váš pohled…

Test pro Akceleraci Vašeho úspěchu: 7 otázek, které pozmění Váš pohled…

Připravil jsem pro Vás test, který Vám pomůže zaměřit se na základní věci, které byste měli zařadit do své každodenní rutiny – činnosti, kterými se zaobíráte každý den. Test samotný naleznete v druhé polovině tohoto článku. Dříve než projdete test a zodpovíte si na 7 otázek, vezměte chvíli a udělejte si mentální přípravu a přečtěte si článek, jež jsem před test samotný předřadil a který Vám dá několik vodítek k tomu, jak zažít skutečně masivní úspěch. Připravení? Tak jdeme na to… Nejdříve rekapitulace témata výsledků, činů a zvyků… V minulém článku s názvem “Zaměřujete se na výsledky nebo na činy a zvyky” jsem Vás vyzval k tomu, abyste nebyli zaslepení samotnou honbou za výsledky, místo toho abyste raději pilovali své činy a udělali z nich zvyky, které budete praktikovat každý den (každodenní činnosti = každodenní rutina). A to proto, že to je ta jediná cesta k tomu, abyste se posunuli tam, kam ve svém

Přečtěte si více...