Online Milionáři a Infopodnikání v roce 2015? Co nového může ještě přinést?

Online Milionáři a Infopodnikání v roce 2015? Co nového může ještě přinést?

Pojďme si hned na úvod položit hypotetickou otázku…  Skončí letos éra Infopodnikání? Je vůbec možné, aby v ČR tento rozjetý vlak mohl vůbec skončit, zastavit, nebo prostě ztratit páru, zpomalit a postupně se vytratit?  Pravděpobně “klasické” Infopodnikání tak, jak jej známe dnes neskončí…  Možná se jen změní s tím, co přichází právě v roce 2015… Pojďme se však ještě jednou podívat na to, jak to všechno začalo. Pamatujete si ještě na tu dobu, jak to všechno začalo? Pamatujete ještě na dobu, kdy David Kirš poprvé představil své Milionové Impérium? Zdá se to být jako věčnost, ale zdání klame. Jsou to teprve necelé tři roky. Bylo to přesně v srpnu v roce 2012, kdy se naplno spustila infopodnikatelská vlna. Aspoň vidíte, jak čas na internetu rychle ubíhá 🙂 A tehdy se Infopodnikání v ČR a SR vlastně zrodilo… Do té doby u nás neznámý obchodní model získal na obrovské popularitě, díky

Přečtěte si více...

[Emoční leadership] Využijte POZORNOST je nástroj tvoření sebe sama a kvality svého života!

[Emoční leadership] Využijte POZORNOST je nástroj tvoření sebe sama a kvality svého života!

Emoční leadership využívá POZORNOST jako nástroj tvoření sebe sama a kvality svého života! Kdy naposledy jste se řízením své pozornosti zabývali? Kdy jste řízení své pozornosti vědomě trénovali? Jak často to děláte? V průběhu každého dne; jednou či dvakrát denně; jednou týdně ….? Proč to dělat? Proč se zabývat tématem pozornosti? Protože prostě platí: Život není o hledání sama sebe. Život je o vytvoření sama sebe!  Toto je základní princip emočního leadershipu…. Jak si budeme v životě počínat, jak jsme v životě šťastní a úspěšní, to záleží z velké části na pozornosti ve všech jejích podobách a projevech – přesto představuje nedoceňovanou část naší mentální výbavy. Potřebujeme si tedy posvítit pořádně na tuto obtížně postižitelnou a podceňovanou schopnost a na její ústřední roli ve snaze o prožití plnohodnotného života. V době narůstajících tlaků na rychlost a výkon, informační explozi buď budeme trénovat vědomé řízení pozornosti, nebo se potřebujeme naučit nově vzniklé anglické slovo slovo pizzled, což je kombinace slov puzzled a pissed (zmatení a mimořádně naštvaní). Pak

Přečtěte si více...

Afirmace a Síla Slov [Online Slovník Afirmací a Slov] – Nejjednodušší metoda jak změnit život k lepšímu, které potřebujete uvěřit…

Afirmace a Síla Slov [Online Slovník Afirmací a Slov] – Nejjednodušší metoda jak změnit život k lepšímu, které potřebujete uvěřit…

V poslední době se setkávám se spoustou lidí, kteří mají nějaké omezující přesvědčení, že: něco nemohou, něco není určeno pro ně nebo, něčeho prostě nemohou dosáhnout… Pravda je, že pokud v tomto přesvědčení budou i nadále setrvávat, nakonec v jejich životě pevně zakoření a bude velmi složité tuto nefunkční a v ničem nepomáhající víru odstranit… Jednoduše proto, že tomu, čemu věříme – o čem jsme bytostně přesvědčení, to se nám v životě nakonec zrealizuje… Dalším problém často je, že své přesvědčení – i když není nikterak pozitivní a nic pozitivního do jejich života vlastně nepřináší, obhajují s takovou vášní, že se není čemu divit, že jejich život pak nakonec očividný nedostatek v některé jeho oblasti vykazuje – že se jim daří tak, jak se jim daří… V dnešním článku se podíváme na sílu slova, na afirmace a na magii, kterou tato jednoduchá technika může do Vašeho života vnést… Stane se tak pouze v případě, jestliže: techniku pochopíte – což by

Přečtěte si více...

Posuňte vztah na vyšší level

Posuňte vztah na vyšší level

To jaké máme vztahy s okolím nebo i vztah sama se sebou, záleží pouze na nás. To je skvělá zpráva, co myslíte? Že Vaše vztahy nestojí za nic? A chcete změnu? Máte moc vytvořit si přesně takové vztahy, jaké chcete mít! Vy určujete, pro koho budete přitažlivým a pro koho ne. Že to není možné? A co když je to naopak? Abyste postavili svou osobní přitažlivost na pevných základech, nejdříve se na sebe pravdivě podívejte. Jak se chováte, jak působíte na ostatní lidi, jaké máte sebevědomí, jak se oblékáte, jaké máte koníčky, jaké máte výsledky, jak se vyjadřujete, co si o sobě myslíte. Nejen souhrn všech těchto částí určuje naše charisma. Charisma je ovlivněno také, jak moc jsme v harmonii sami se sebou, zda se máme rádi, důvěřujeme si a známe svoji hodnotu. Čím více se přibližujeme sami sobě, tím naše sebeláska, sebedůvěra, hodnota a harmonie roste. Jistě znáte přísloví „vrána k vráně

Přečtěte si více...

TRÉMA. Jak se jí zbavit?

TRÉMA. Jak se jí zbavit?

Sedím v přední řadě. Cítím, jak mi rychleji buší srdce a začínají se mi potit ruce. Už se to blíží. Moje nervozita stoupá. Vyschlo mi v puse. A už jsem na řadě. Postavím se a řeknu o sobě několik vět. Posadím se a najednou jsem úplně klidná. Takhle vypadala moje tréma mluvit před lidmi. V tomto případě o nic nešlo. Občas chodím na setkání lidí, kteří mají podobné zájmy. Na úvod se vždy kratičce představíme. Moje pocity byly vždy stejné. Tréma, tréma a zase tréma. Jak by to asi vypadalo, kdybych měla mluvit například před plným sálem? Již jen pouhá představa, že hovořím k sálu plnému lidí, ve mně vyvolává neklid. Raději ani nedomýšlím. Vlastně to docela dobře vím… Jako malá žákyně jsem chodila do hudebky. Učila jsem se hrát na piano. A vždy na konci roku byly tzv. přehrávky. Před plným sálem zahrát natrénovanou skladbičku. Každý žák hudební školy něco zahrál. Každý podle

Přečtěte si více...

Spokojený zákazník náš pán?

Kdo platí Vaše mzdy? Není podnikání bez zákazníků. Zákazník je důležitý… Zákazník je zdrojem veškerého našeho konání. Jemu přizpůsobujeme ceny, design, strategii podnikání, vše co děláme, musíme dělat pro dobro a zisk našich zákazníků. Opravdu? Neznamená to, že bychom se měli stát pasivním vykonavatelem přání, jež zákazník má. Šikovný podnikatel dokáže splnit všechna jeho přání – dokonce i ta nevyřčená. Vše v rámci svého podnikání a své obchodní strategie. Dejte zákazníkům odpovědi, dříve než se zeptají. Nedávejte, ale to co neděláte. Český zákazník je rozmazlený a chtěl by všechno. Viděl jsem instalatéry, kteří fušovali do řemesla obkladačům – chtěli vyhovět zákazníkům. Znám podnikatele, kteří své produkty neustále přizpůsobují na míru jednomu zákazníkovi. Není to moc moudré… Moudřejší přístup je hledat zákazníky, kteří chtějí opravdu tu Vaši službu a ne něco jiného – nechtějí individuální úpravu. Vždy, když po Vás zákazník bude chtít něco, co běžně neděláte, tak si dobře rozmyslete, kolik Vás

Přečtěte si více...

UMĚNÍ NASLOUCHAT: Důležitý pilíř Komunikace

UMĚNÍ NASLOUCHAT: Důležitý pilíř Komunikace

Naslouchání je pozorné vnímání toho druhého v naší komunikaci. Jen tak můžeme dosáhnout oboustranně uspokojující komunikace. Podle toho, co ale slyším a vidím kolem sebe, mám dojem, že pro část lidí to znamená mluvit jen o sobě, o naslouchání tomu druhému vůbec nemůže být řeč. Lidé prostě hodně mluví a málo naslouchají. Znáte to? Začnete vyprávět, co se vám přihodilo, a váš posluchač do toho vpadne: „To znám, to já když…..“ „Nám se to stalo taky….“ „To my jsme….“ A rázem se řeč i pozornost přesunou na druhou stranu. Když si představím, že já opanuji jednu půlku hřiště a můj společník tu druhou, tak tím, že se ujal slova, vlezl i na moji půlku a rozpíná se po celém hřišti. Pro mě, jakoby tam nezbylo už místo. Je potřeba věnovat druhému dostatečný prostor. Nechat mu jeho půlku hřiště a bedlivě sledovat, co se na ní děje. Onehdy jsem byla na

Přečtěte si více...

Drama na vrcholku skály a strach

Drama na vrcholku skály a strach

Tady, uprostřed přírody, se ruch civilizace zcela vytratil a naše mysl se mohla dokonale uvolnit. Ne na dlouho. Na vyhlídku se vyšplhala rodinka se dvěma menšími dětmi. Děti nedělaly žádný nepřiměřený hluk. Začaly jen s nadšením zkoumat nové místo. Jejich přirozenost je vedla k objevování nových příležitostí. Mladá žena neměla ale příliš pochopení pro jejich touhu učit se poznáváním a rozvíjet se. Byla zřetelně svázána vlastní úzkostí a strachem. Neustále děti napomínala a všemožně se je snažila znehybnit. Mluvil z ní její strach, s nímž si sama nevěděla rady. Tak jím zaplavovala svoje děti. „Ježíšmarjá, kam to zase lezeš? Chceš spadnout? Koukej si sednout. Copak nemůžeš být chvíli v klidu?“ Pohoda se stala minulostí. Vnímala jsem silné napětí, které prostupovalo tu ženu. Rodilo se v její napjaté mysli a valilo se bez cenzury ven. Uvědomila jsem si, že jsem svědkem toho, jak se může zrodit návyk přistupovat k životu s obavami a úzkostí, který pak člověka mučí víc

Přečtěte si více...

Lídr [Leader] a Následovník [Follower] – 3 rozdíly, které je oddělují…

Lídr [Leader] a Následovník [Follower] – 3 rozdíly, které je oddělují…

V jakémkoliv odvětví lidského počínání k největším odměnám přicházeji ti, jež jsou na daném trhu, v daném segmentu či oblasti lídry. Níže naleznete 3 rozdíly, které vytváří propastný rozdíl mezi lídry a následovníky – jestliže si z daných rozdílů vezmete ponaučení, pak Vám to pomůže udělat další krok k tomu, abyste se jedním z lídrů mohli stát a mohli pobírat odměny, které jsou s leadershipem (vedením lidí) spojeny… Pojďme si je nejdříve lehce definovat pojmy… Lídr [leader] Lídr je člověk, který je v popředí nějaké lidské činnosti. Když je v popředí, pak zná, umí či udělal (má zkušenost) něco, co ostatní nikoliv. Když je v popředí, potřebuje mít kuráž dělat nepohodlné či neprobádané věci a být ochoten podstoupi riziko nejistoty. Když je v popředí, pak také chtě nechtě jde příkladem. Lídr je člověk, který musí být hoden následování. Lídr musí být ztělesněním hodnoty pro ty, kteří jej zvažují následovat. “Když se daného

Přečtěte si více...

Když chcete vyčnívat a jít si za svým

„No ty ses asi už dočista zbláznil!“ slyším křičícího taťku, jehož obličej hraje všemi barvami. „Tati, potřebuji tvoji podporu. Kdo jiný by měl za mnou stát než můj milovaný rodič?“ říkám pomalu. „No já tě v tom podporovat nebudu! To nemůžeš normálně vystudovat a pak si najít jistou práci, jako každý normální člověk? To si pořád musíš vymýšlet nějaké fantas magorické nápady, jak uniknout spořádanému životu?!“ „Tati, já jen chci dělat to, co mě baví. Chci být v životě šťastný a chci, aby byli šťastní i lidé kolem mě. Chci být nápomocný druhým lidem. A jednou bych rád napsal knihu.“ „No to určitě! Určitě je na tebe někdo zvědavý! Kdo si vlastně myslíš, že jsi? Jsi nula! Prosím tě, pojď zpátky na zem a nevymýšlej blbosti! Jestli tu školu nedostuduješ, už se mnou nepočítej. A nehodlám se s tebou už o tom bavit!“ … Tak to byl jeden z mnoha nemilých rozhovorů s rodičem, se kterým

Přečtěte si více...