Potřebujete lék zvaný sebeláska? Ano, pokud chcete zažívat štěstí…

Nemocí zvanou nízká sebeúcta a méněcennost či bezvýznamnost trpí většina lidí. Možná o tom ani neví. Jak je poznáte  Moc nepřemýšlí…Snaží se vyrovnat ostatním Snaží se jim vyhovět, aby se jim zalíbili.  Většina lidí prostě dělá to, co se po nich chce, protože to dělají i ostatní. Názory ostatních

Read more

Grafoterapie: Co to je a jak Vám může pomoci?

V posledním svém článku jsem se zmínila o grafoterapii.Většina z nás ví, že existuje grafologie, ale moc nic dalšího nezná…Grafologie popisuje člověka jako celek, grafoterapie mění člověka pomocí psaného písma. Dva pohledy… Grafologie říká, že písmo je nezměnitelné v základních charakteristikách a grafoterapie dokazuje opak a je

Read more

Zákon přitažlivosti – v praxi

Velké zázraky se skládají ze spousty těch malých. Pokud si uvědomujeme malé, mohou přijít ty velké. Uvědomovat, v praxi znamená prožívat, prociťovat a mít radost. Zákon přitažlivosti – tolik už jsme o něm slyšeli a pořád máme pocit, že mu nerozumíme, že to neumíme. Co neumíme? Správně

Read more