Monthly archive for Březen 2012

Rituál v psychoterapii – co znamená a co nám přináší?

Psychoterapie má v popředí zájmu člověka jako osobnost a pomáhá mu prostřednictvím různých postupů k osobnímu rozvoji.Ten má vést k celistvosti a tím i ke zdraví v jeho nejširším slova smyslu, tedy ke stavu úplné tělesné, duševní a sociální pohody (jak zdraví definuje světová zdravotnická organizace, WHO). Jedním z cest, jak prožít silný osobní prožitek může být účast na rituálu. Osobní prožitekK vytvoření této harmonie na všech uvedených úrovních využívají někteří psychoterapeuti postupy založené na osobním prožitku.Ten může vést k rozvoji osobnosti díky změně vnímání světa, protože to je ovlivněno tím, co o světě víme na základě toho, co jsme prožili. Rituál je také jednou ze základních forem, se kterou terapeut může pracovat, ačkoli ne vždy si uvědomujeme, že to rituál je. Co tedy rituál vlastně je? Obecně můžeme říci, že rituál je osobní intenzivní zážitek, který nese potenciál změny. Ta se může týkat jakékoli životní oblasti. Každý si však pod

Přečtěte si více...

Klíč ke zdravému životu č. 1 Nesnažte se zhubnout za každou cenu

V tuto chvíli jste se rozdělili na dva tábory.V prvním jsou ti, kteří se o hubnutí mnohokrát pokoušeli, a stále marně. Nebo se zhubnutí podařilo, jenže dřív či později se nadváha vrátila – a to několikrát dokola, takže jste se rozhodli, že se radši přestanete snažit.Prosím, čtěte dál, najdete přinejmenším jednu příčinu vaší rezignace.Druhý tábor je rozhořčen – jak se nemám snažit zhubnout, vždyť mám tak vysokou nadváhu, zdravotní ohrožení a vůbec. Pořád se mluví o tom, jak jsme celý národ čím dál tlustší a nemocnější, a že je třeba proti tomu něco podniknout. Než naštvaně zavřete stránku, zkuste se podívat na druhou polovinu úvodního doporučení. Neříkám jen nesnažte se zhubnout, důležité je ono za každou cenu. Diety vedoucí ke snížení hmotnosti nejsou v drtivé většině zaměřené na redukci tuku v oblasti břicha, navíc drastické omezení příjmu kalorií spojené se sledováním ručičky na váze může být příčinou lámavosti kostí, ochablých

Přečtěte si více...

Jakmile se narodíme, začínáme stárnout – Jak si udržet mladistvý vzhled?

Lidské tělo se od prvních dvou buněk do hotového funkčního organismu vyvine během devíti měsíců.Jakmile však miminko spatří světlo světa, zpomaluje se překotný růst, a kolem dvacátého roku života začíná proces stárnutí.Nevyhnutelných změn je překvapivě málo, většina příznaků stárnutí závisí na životním stylu každého z nás.Žádná definice stárnutí není dokonaláAle stejně jako tomu bývá s láskou a krásou, většina z nás si dokáže uvědomit, oč jde, až když v tomto směru získá vlastní poznatky. Když s výrazem údivu ve tváři konstatujeme, že kdosi na svůj věk „vypadá mladě“, de facto připouštíme, že biologické stárnutí neprobíhá u všech lidí stejným tempem. V tomto ohledu se naše tělo podobá hodinářskému krámu. Každá z našich mnoha tkání připomíná jedny hodinky, které si jen tak pro sebe tikají různým tempem, nezávisle na ostatních. Proto také osoba, jež dosáhla určitého chronologického věku, může být podstatně mladší nebo starší biologicky. Takže co je to vlastně v

Přečtěte si více...

Jak na prodej nemovitosti 11 – Konečně peníze

V minulém díle jsme předali novému majiteli naši nemovitost. Kupující má v ruce veškeré dokumenty, které byly ve schovatelské smlouvě určeny jako uvolňující dokumenty, potřebné k výplatě kupní ceny.Kupující si nyní může domluvit schůzku se schovatelem, tedy notářem či advokátem, u kterého je kupní cena deponována v úschově. A to i bez nás.Schovatel mu po předložení všech uvolňovacích dokumentů uvolní peníze, tedy kupní cenu. Co vzít s sebou? Pokud jsme si ve schovatelské smlouvě dohodli, že část kupní ceny ve výši daně z převodu nemovitostí uhradí rovnou advokát, vezmeme si od makléře vypracované daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí ve dvojím vyhotovení a znalecký posudek, který jsme si nechali vypracovat. Všechny tyto dokumenty vezmeme na Finační úřad (dle adresy nemovitosti) a předložíme je tam. Jednu kopii přiznání nám podatelna Finančního úřadu potvrdí. Tuto potvrzenou kopii vezmeme ke schovateli (notář nebo advokát) a on na základě tohoto přiznání odešle na

Přečtěte si více...

8. videolekce – Představivost

V této části objevíte, že si můžete sice vybrat své myšlenky, ale že výsledek vašeho myšlení je řízený nezměnitelným zákonem. Není snad myšlení úžasné? Není snad fantastické vědět, že náš život nepodléhá žádnému rozmaru ani vrtochu? Tato stabilita je naší šancí, protože tím, že se podřídíme zákonu, můžeme získat požadovaný výsledek s neměnnou přesností. Je to právě zákon, který z Univesálu dělá velkého strážce harmonie. Bez tohoto zákona by Vesmír nebyl kosmos, ale chaos. V tom je tajemství původu dobra a zla. Myšlení se projevuje akcí. Když je vaše myšlení konstruktivní a harmonické, vyplyne z toho dobro. Když je vaše myšlení destruktivní a disharmonické, vyplyne z toho zlo. Existuje jen jeden zákon, jeden princip, jedna příčina a jediný zdroj moci. Dobro a zlo jsou pouze slova, vymyšlená k tomu, aby označila výsledek našich činů, nebo naší podřízenosti či nepodřízenosti tomuto zákonu. Životy R.W. Emersona a T. Carlyle to dobře ilustrují. Emerson měl rád dobro

Přečtěte si více...

Nevychází vám rodinný rozpočet? Vyzkoušejte tato pravidla pro jeho řízení.

Také vám nevychází rodinný rozpočet a také nevíte co dělat? Nezoufejte! Nejste jediní a není to až tak vaše vina. Každý člověk se narodil s tím, že mu začaly fungovat jenom základní věci důležité pro udržení života. Dál je to zařízeno tak, že všechno ostatní se musíme naučit. V procesu našeho učení sehrávají důležité funkce rodiče, různé typy škol a také naše touha se cestou různých pokusů a omylů naučit sami to, co je pro nás důležité. Zvlášť složitý je proces učení v období kdy se podmínky pro život rychle mění. V takových situacích nás rodiče a často ani škola neumí dobře připravit na to, jak se chovat v situacích, které před nás rychlá změna životních podmínek staví. Tedy je nutné počítat s tím, že řadu věcí se chceme, nebo nás okolnosti donutí, naučit sami.   Ještě před dvaceti lety byl pro většinu lidí jediným možným zdrojem příjmů zaměstnání. Zaměstnán musel být každý a výše příjmů

Přečtěte si více...

ČAKRY – k čemu slouží a jak fungují.

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí.Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních poté, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí.Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.Některé staré texty udávají počet čaker až číslem 88 000. To znamená, že na lidském těle není téměř místa, které by nebylo citlivým orgánem pro přijímaní, přeměnu a opětovný výdej energie.Většinou jsou to však čakry malé a hrají v celém systému pouze dílčí roli.Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu.Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji,

Přečtěte si více...

Jak na prodej nemovitosti 10 – Zápis změn vlastníka a předání nemovitosti

Vítám Vás opět v našem seriálu o prodeji nemovitosti.Dnes si povíme o tom, jak udělat zápis změn vlastníkaPosledně jsme si řekli, jak má vypadat kupní smlouva.Tu máme podepsanou a chceme ji vložit na příslušný katastr.Většinou nám makléř či právník připravil kromě smlouvy i Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o žádost, aby Katastrální úřad provedl patřičné změny na Listu vlastnictví. Na katastr podáváme vždy patřiční počet vyhotovení. Jedná se o počet účastníků kupní smlouvy (všichni kupující i všichni prodávající) + dvě vyhotovení pro potřeby Katastrálního úřadu. Změny do Listu vlastnictví Jakmile katastr zapíše změny do Listu vlastnictví, tedy místo prodávajcího je jako vlastník uveden kupující, zašle každému účastníkovi kupní smlouvu zpět, na které je razítko – doložka Katastrálního úřadu. Tato potvrzená kupní smlouva bývá často jedním z uvolňovacích dokumentů pro uvolnění kupní ceny z úschovy. Může se stát, že katastr změny nezapíše. Pak jsou dvě možnosti. Buď Vás vyzve

Přečtěte si více...

Co si o mě jen pomyslí? Měly by vás determinovat názory druhých?

„Co jen si o mě pomyslí??!“Taky už jste si tuhle otázku položili?Upřímně, alespoň jednou za život (já tvrdím, že minimálně stokrát) si jí položil už každý. „Jak to bude vypadat?“„Co by na to řekli lidi?“ A moje nejoblíbenější: „Pane bože, hlavně zapadnout, ať mě lidi nepomluví.“ Slunce, seno a … Ti z vás, kteří viděli již notoricky známou trilogii Zdeňka Trošky – Slunce, seno….ví, o čem mluvím. Komedie nabitá sarkasmem a přímočarým humorem rozhodně zanechá příjemnou stopu na tváři a pár vrásek od smíchu. „Když vy inžinýrku, tak my! To teprve uvidíte.“ Hlavně ať se holka dobře vdá… Tedy ať to dobře vypadá: „Já ti seženu doktora, takový terno!“ Je to legrace, že? Sledovat tenhle malebný obrázek vesnického života. Ovšem sledovat určitou podobnost i s naším životem už taková legrace není. Možná to „nepoženeme o štok“, ale:  o auto o dvě třídy výš už ano, o kariérní postup, o štíhlejší tělo, o

Přečtěte si více...

7. videolekce – Vizualizace

  Od nepaměti člověk věřil v neviditelnou moc, s kterou byly všechny věci stvořené a jsou nepřetržitě znovuvytvářené.Tuto moc můžeme zosobnit a nazvat ji „Bohem“, nebo o ní můžeme přemýšlet jako podstatě nebo duchu, který vše napouští. V obou případech jsou její účinky identické.Pro jedince je objektivní to, co je fyzické, viditelné, osobní, čili to, co může být identifikované smysly. Skládá se z těla, mozku a nervů. Subjektivní je duchovní, neviditelné a neosobní.  Objektivní je vědomé, protože je to fyzická osoba. Subjektivní, identické podstatou a vlastností s kýmkoliv jiným, si samo sebe není vědomé a je tedy nazvané „podvědomí“. Osobní bytí, neboli vědomé, má sílu vůle a schopnost výběru, takže si můžeme vybrat metody, které přinesou správné řešení. Subjektivní bytí, neboli duchovní, jakožto součást původního zdroje veškeré moci, nemlže provádět výběr, ale může kontrolovat nekonečné zdroje. Může zplodit a zplodí výsledky metodami, které lidská neboli individuální mysl nemůže zformulovat. Proto si

Přečtěte si více...