Prokrastinace: Také věčně odkládáte důležité věci?

  Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Prokrastinace má úzký vztah s vývojem současné společnosti, která je orientována na výkon.   Víme, co bychom měli dělat, ale odkládáme to.   Raději

Read more